Gebruiksvriendelijk URL’s

Onlangs las ik een artikel over gebruiksvriendelijke URL’s en dat artikel maakte me zo enthousiast dat ik daarstraks met volle moed de eisen van dat artikel op de huidge site heb toegepast.

Het resultaat is een reeks wijzigingen van de URL samenstellingen. U kan bijvoorbeeld mijn persoonlijke pagina zowel zonder als met PHP extensie raadplegen.

Items zijn nu veel gemakkelijker raad te plegen zonder querystring, enkel bestaande uit slashes.
Meer houvast, minder last.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *