Gaan we naar Mars?

Wetenschappers van de NASA hebben om de planeet Mars op te warmen en bewoonbaar te maken voorgesteld kunstmatige broeikasgassen in de atmosfeer van de Rode Planeet te introduceren. Dat blijkt uit een mededeling van de American Geophysical Union.

Als de aarde vol zit gaan we toch gewoon ff op Mars wonen?

Margarita Marinova en collega’s van het Ames-researchcentrum van de NASA stellen dat hetzelfde type van atmosferische interactie, dat tot de trend van opwarming van onze Aarde leidt, van pas kan komen om een andere bewoonbare plaats in ons zonnestelsel te scheppen. De vorsers dachten aan kunstmatig gemaakte broeikasgassen, die bijna 10.000 keer efficiënter zouden zijn dan koolstofdioxiode en die minimaal vernietigende effecten zouden hebben op levende organismen en de ozonlaag. De wetenschappers ontwierpen dan een computermodel van de Martiaanse atmosfeer en focusten op vier van dergelijke gassen.

Marinova en co stelden vast dat octafluoropropaan (C3F8) voor de grootste opwarming zou zorgen. Door combinatie met verscheidene andere gassen zou de opwarming nog sneller gebeuren. De injectie in de Martiaanse atmosfeer zou ervoor zorgen dat het polaire ijs instabiel wordt en dat bevroren koolstofdioxide op het oppervlak van de Rode Planeet traag evaporeert. Dit leidt tot verder afsmelten van ijs waardoor de temperatuur nog verder oploopt. Wat er op zijn beurt toe leidt dat de atmosferische druk verhoogt en dat de buurplaneet een dikkere dampkring krijgt.

Zo’n proces kan eeuwen of zelfs millennia duren. Gezien de ruwe materialen voor de bewuste gassen reeds op Mars aanwezig zijn, kunnen astronauten die samenstellingen creëren tijdens een bemande missie. Een andere mogelijkheid om de gigantische hoeveelheid gassen in de atmosfeer van de Rode Planeet te introduceren is er volgens Marinova niet.

Als motivatie voor het hele opzet zeggen de wetenschappers dat het brengen van leven op Mars en het bestuderen van de ontwikkeling van dat leven een beter begrip kan bijbrengen over evolutie en over de mogelijkheid dat leven zich aanpast en prolifeert over andere werelden. In het bijzonder kan ook eventueel “slapend” leven op de Rode Planeet de kans krijgen om te “ontwaken” en verder te ontwikkelen.

(via)

Glenn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *