Operator: microformaten op het best

Operator is een firefox extensie die microformaten detecteert (net zoals vele anderen) en hierdoor toelaat om op een andere manier met web services te interageren. Op basis van deze semantische data kan metadata hierdoor gecombineerd worden met andere applicaties, zodat ze toegevoegde waarde creëren.

Mogelijke scenario’s zijn bijvoorbeeld tags in blogs die gebruikt kunnen worden in combinatie met foto’s op Flickr, producten op Amazon of video’s op YouTube. Je Twitter following’ers (wat een woord!) synchroniseren met je contactpersonen in Outlook wordt kinderspel. En bijvoorbeeld ook Mahalo’s geografische informatie kan eenvoudig gecombineerd worden met Google maps. Oneindig mogelijkheden aldus, hoewel microformaten wel geïmplementeerd moeten zijn. Echter niet iedereen ondersteunt microformaten.

Operator is hoe dan ook één van de betere toepassingen van microformats die ik tot nu toe gezien heb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *