Bedenkingen bij gepersonaliseerde video conversaties

Persoonlijke video conversaties zijn duidelijk hot momenteel. Seesmic lanceerde zopas een wordpress plugin, dat gebruikers toe laat om video conversaties op hun blog te plaatsen. Het lijkt er dus op dat seesmic, net zoals vidder, zich op blogs richt.

Persoonlijk ben ik laaiend enthousiast over diensten zoals seesmic en viddler en video conversaties in het algemeen. Video conversaties zijn in mijns inziens persoonlijker en directer dan louter tekst. Het is ook natuurlijker: je kan body language en expressie gebruiken, je kan je uitdrukken door middel van intonatie. Hierdoor sluiten video conversaties dichter aan bij de realiteit en je voelt je meer betrokken voelt. Een tweede argument is het concept van beeldmateriaal op zich. Visuele informatie leidt minder snel af, je kan er je aandacht op vestigen. Je zou bovendien fysieke voorwerpen kunnen tonen die abstracte zaken (die je met tekst moeilijk kan verklaren) verheldert.

Hoe zit het dan met spam? Een eerste reactie die in mij opkwam was dat dit het spam commentaar probleem oplost. Het lijkt inderdaad onwaarschijnlijk dat iemand op een video bijvoorbeeld Viagra! Viagra! Viagra! zou propageren. De mogelijkheid dat spam zich ook manifesteert onder video conversaties bestaat nochtans en we moeten ons daar van bewust zijn. Ook voor video conversaties acht ik diensten als Automattic en Mollom bijzonder nuttig. Vooreerst ga ik er echter van uit dat commentaar spam drastisch verminderd kan worden door het gebruik van video conversaties.

Vraag die ik me nog wel steeds stel is: in welke mate is een video conversatie even kwaliteitsvol als een tekstuele inbreng of commentaar? Inderdaad, als ik een mening duidelijk wil onderbouwen doe ik dat via een gestructureerde tekst. Uiteenzettingen zijn niet bestemd om onder video vorm gepresenteerd te worden. Schrijf zulke dingen dan ook uit.

Hoe dan ook, webcams zijn al lang gemeen goed geworden en het web draait om video dezer dagen. Ik ben pro video conversaties omdat het een efficiënt communicatiemiddel vormt en een hoge entertainment waarde kan bieden. Daarom dat hier video conversaties toegelaten zijn vanaf nu!

One thought on “Bedenkingen bij gepersonaliseerde video conversaties”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *