Bezoek aan IBM Almaden Research Center

Op woensdag 17  september vond je ons (studenten, prof en assistenten departement beleidsinformatica) in het IBM Almaden Research Center, het tweede grootste onderzoekscentrum van IBM na Watson.

Het complex heeft zowaar een private toegangsweg en herbergt zich in het heuvellandschap van San Francisco. Een unieke omgeving, wat achteraf ook bevestigd zou worden met een tour rond de gerenoveerde gebouwen waar onder andere ook een volleyball veld te ontdekken valt. Hoewel oorspronkelijk was gekozen om onderzoek af te schermen van het stadsleven. Nu gaat men er juist voor opteren om zich met de klant te verweven en op een efficiëntere manier in contact te treden door een brug te bouwen met bijvoorbeeld het SF labo.

En nu de presentaties op basis van notities.

Global Technology Outlook

Eén vraag: hoe innoveert IBM? IBM stort zich op een diversiteit van disciplines, gaande van fysica naar het meer mathematische en de gedragspsychologie.

Je hebt Moore’s Law, het feit dat elke 24 maanden het aantal transistors dat op een chip kan worden geplaatst gewoon verdubbeld. Is dat efficiënt? In Computer Science zie je ook dat het web een legacy systeem is geworden. Er wordt nog weinig geïnnoveerd: is er reden om het web te herontwerpen?

Wat IBM kwalificeert als innovatie is niet louter het uitvinden van algoritmes, gadgets en widgets. Uitvinding gaat immers steeds gepaard met inzicht.

Het innovatie ecosysteem van IBM ziet er als volgt uit.

Tools for Innovation

Innovation Jam

Innovation Jam was wellicht het meest indrukwekkende wat ik die dag zag. Innovation Jam is het idee van een globale brainstorming over het Internet. Het verwerpt het in het wilde weg bloggen, waarbij je wel verschillende ideeën en perspectieven hebt, maar waarbij deze ideeën compleet gedecentraliseerd en gefragmenteerd zijn.

IBM medewerkers krijgen de mogelijkheid om familie en vrienden uit te nodigen om mee te doen aan de sessie. Vorige jam was goed voor meer dan 150000 participanten die de mogelijkheid hadden om gedurende 72 uren één vraag te beantwoorden: where do you see IBM going?

Technisch gezien werkt het volgens het eClassifier principe. In essentie wordt er op de achtergrond gecrawled, dan vindt er clustering plaats en tenslotte worden gelijksoortige ideeën geaggregeerd.

Hieruit kwamen dan 10 potentiële nieuwe businesses (bv. 3D Web, Digital Me, Integrated Mass Transit IS) te voorschijn waar in geïnvesteerd werd, waarschijnlijk gevolgd door de verwerving van talrijke patenten.

Global Technology Outlook

Wat voor impact heeft een bepaalde technologie op de business, klant en industrie? Hier gaat het om het aspect van forward looking.

Het idee van de GTO Genetic Map waarbij nieuwe ideeën niet alleen geïdentificeerd worden, maar vooral ook gesitueerd. Misschien kadert het idee in kwestie inderdaad wel in een groter geheel van evoluties of ontwikkelingen.

Ze spraken over nieuwe ontwikkelingen in het domein van het CiC web platform, open source, tagging enzovoort. De vraag waar het om gaat: hoe maak je die dingen verdienstelijk?

Global Innovation Outlook

Dit is een laatste manier van innoveren. IBM probeert om de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven bij haar innoveren te betrekken door samen naar oplossingen te zoeken voor problemen op cultureel-, samenlevings- en bedrijfsniveau.

Een mooi voorbeeld is het Afrika waar het probleem het ontbreken van infrastructuur is. Uit onderzoek is gebleken dat GSM minuten op gelijke hoogte staan met valuta.

Services Science Management Engineering (SSME)

Services situeren zich op de hoogte van middleware, zoals web applicaties. Wat Business & IT services betreft, zie je dat 85% van de winst wordt gemaakt in IT services. Een nieuwe instantie van software produceren is quasi kosteloos, maar voor business services ligt dat heel wat moeilijker. Hoe maak je business services dan winstgevender?

Het gaat er niet om dat je een product verkoopt aan een klant. Nee, je wilt de klant beter maken. Als je engines verkoopt aan Air Bus, verkoop je geen engine maar wel vertrouwen aan Air Bus.

Ook bestaat er niet zoiets als een Moore’s Law van services. In welke services ga je namelijk investeren? De hoeveelheid data is verdubbelt en wat Amazon.com heeft gedaan is daar voordeel uithalen. Meer data, betekent betere recommendations en dat resulteert in betere verkoopcijfers.

Je hebt altijd een provider en client; er zijn steeds meerdere lagen nodig. Organisaties bestaan uit complexe interacties vandaag en iteratief denken is aan de orde in plaats van lineair denken. Tacit knowledge, oftewel gespecialiseerde kennis vereist om gespecialiseerd samen te werken. Systeem administrators van morgen moeten in staat zijn om te interageren en communiceren op nieuwe horizonten. T-shaped people, daar draait het om.

SSME is nog vrij nieuw, de ideeën erachter zijn nog vrij abstract. In welke services gaat de overheid moeten investeren? Op zulke vragen wordt een antwoord gezocht. Ooit wil men naar het niveau van het elektromagnetisme, zodat Service Science een evenwaardige discipline wordt als Computer Science.

Database Futures

Deze presentatie sluit eigenlijk heel dicht aan bij de presentatie die we ook te horen kregen in het Silicon Valley Lab. Shared nothing architecture wederom en er moet vooral veel gewonnen worden in het domein van performance en reliability. En dan heb je MQT om sneller queries uit te voeren door middel van caching.

Oh ja, en SOAP! SOAP in SQL queries gebruiken: het is geen toekomstmuziek meer. Bijvoorbeeld, voor FedEx gebruik je GetTrackingInfo(order.id) als SOAP in SQL.

En windowing functies door het OVER statement. Je kan dus zomaar tussen preceding en following, het principe van het sliding window dus toegepast.

Hetgeen ik het meest vooruitstrevend vond is lineare regressie. Stel u voor: lineaire regressie binnen SQL. Het is mogelijk in DB2! Je doet iets in de trant van WITH dt(a, b, sigma) en dan SELECT FROM dt.

In het kader van web2.0 applicaties die liever geen SQL gebruiken, maar veelvuldig XML toepassen: praise xmlquery()! Hier ook weer in twee richtingen: relationeel en hiërarchisch.

Tenslotte gaat men meer en meer aan de hand van Information Discovery na of men geen gelijke subsets kan onderscheiden. Welke elementen? Wat zijn de dimensies? En ja, metadata wordt gegenereerd.

Ook werd er gewag gemaakt van DBPubs, een soort van mashup voor academische papers en bijgevolg het ultieme voorbeeld van het vernuft van nieuwe database technieken. Door middel van multidimensionale data analyse ontdek je heel eenvoudig de topics van papers en auteurs die verwijzen naar een bepaald paper. Kijk zelf en oordeel.

Healthcare

Deze presentatie handelde over wat IBM gerealiseerd heeft in de healthcare sector. Het was althans een mooie case.

Semantics zijn ontzettend belangrijk voor healthcare. Met IHE is het de bedoeling om een standaard te creëren, maar geen W3C standaard.

Informatie moet ook makkelijk gedeeld kunnen worden. Nu is die medische informatie trouwens aanwezig in meerdere repositories (ziekenhuis A, arts B, arts C,…). Laten we dan ook alles op één plaats centraliseren, waarbij interoperability vanzelfsprekend nodig is.

Via het Open Healthcare Framework binnen Eclipse kan je makkelijk connecteren tot de service en er bovenop bouwen. Daarnaast is er ook nog een webservice, en blijkbaar is de verhouding 50/50 tussen het gebruik van beiden.

Het voorbeeld van het Middle East Consortium, waarbij IBM de leiders van het Midden-Oosten samenbracht en hen de infrastructuur gaf, met een web2.0 applicatie (inclusief xml om te analyseren en statistieken te vergaren) wijst op de kracht van het initiatief.

Kijk ook eens naar het indrukwekkende Medical Information Hub/ASME, waarbij anatomische informatie gemapt wordt naar een 3D model.

Cloud Computing

De volgende presentatie gaf niet zozeer een definitie over wat Cloud Computing nu juist is. Wel gaf je het inzicht om je te situeren in de wederom brede wereld van Cloud Computing.

Maar goed, het idee is dat je je gaat focussen op je applicatie en dat je dus het datacenter gaat outsourcen naar de cloud in plaats van eigen datacenters in te planten.  Maar het is allemaal begonnen bij Grid Computing, en toen was er Utility Computing en SaaS. Deze gaven mee vorm aan de concepten achter Cloud Computing.

Je moet als bedrijf steeds afwegen en je balanceren tussen kost versus risico op privacy en veiligheidsproblemen evenals de SLA‘s grondig bestuderen. De opportuniteit is er sowieso. Een ander punt waarop gewezen werd, is het feit dat het nu nog een hype betreft. Mensen zijn ook niet comfortabel met nieuwe technologieën en zijn vaak terughoudend. Kijk maar naar online banking, dat 10 jaar nodig had om van de grond te komen.

Je zou IBM ook niet meteen associëren met Cloud Computing. En het is weer bewezen dat ik mijn vooroordelen opzij moet schuiven. Hoe je het draait of keert, IBM heeft expertise (bottom-up!) en kan dat eenvoudig toepassen.

Hoe ziet een Cloud Computing configuratie er dan uit bij IBM? Eigenlijk vanzelfsprekend is dat een Z-serie machine, waar dan 1000 virtuele machines op draaien, waardoor er ook minder energie verbruikt wodt. Deze virtuele machines opereren parallel en berekeningen gebeuren dus op zeer uiteenlopende plaatsen.

Cloud Application Providers

Ten eerste heb je service brokers, die zich specialiseren in het repackagen en management issues aanpakken. Voorbeelden zijn morph Labs en rightscale. Daarnaast zijn er de application providers zoals salesforce.com, startups en SMB’s. Deze laatste twee werken op basis van het pay as you go principe, wat vendor lock-in voorkomt. Tenslotte zijn er nog de gratis diensten zoals Google apps, maar daar ben je dan weer beperkt omdat je enkel Python kan gebruiken. 

Vrij exclusief nog kregen we te horen dat IBM bezig is aan Altocumulus, een management tool om verschillende clouds te deployen. Je krijgt een soort van cloud stack on demand. Zo wordt er ook gebundeld met de Amazon cloud bijvoorbeeld.

One thought on “Bezoek aan IBM Almaden Research Center”

  1. Juist uw blog ontdekt Kris, leuk om te lezen. Zeker uw standpunten over bepaalde webinnovaties!

    Al een chance hebt ge dit jaar geen NDA moeten tekenen bij IBM, anders had het bloggen iets minder interessant geworden.

    Btw, nu weet ik dus waarom ge zo ijverig aan het noteren waart tijdens de presentaties 🙂

    Cheers and good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *