Shape Your Future: technology event

Dag 2 was eigenlijk al evengoed als dag 1, maar hoewel dit keer de focus op technologie lag was er nauwelijks verschil tussen beide events.

Wederom een welkom, gevolgd door een impact van de CEO study voor CIOs door Kasper Peters en Ronald Smet. De studie heeft het over het creëren van een virtuele collaboratie klimaat om een globaal geïntegreerde omgeving te ondersteunen door middel van standaarden, cultuur en openheid. Maar waarom wil je dan groene IT? De meest gegeven antwoorden zijn niet verwonderlijk: 1) omdat het een mooie business case is; 2) om milieu redenen; 3) als showcase voor innovatie; 4) om credibiliteit, imago en vertrouwen op te bouwen. Tenslotte volgde nog de terechte opmerking dat snelheid cruciaal is voor IT en dat IT medewerkers niet getraind zijn om te veranderen aan nieuwe eisen.

Toen volgde er een panel, geleid door Sandy Carter (VP SOA, IBM), Freddy Van den Wyngaert (VP & CIO Agfa Healthcare), G. Fehervari (CEO Alfacam), Ronald Smet (Secretary CIO Forum and Partner Unicon Solutions) en Mary Mesaglio (Gartner CIO Research Team). Het onderwerp dat heel het panelgesprek beheerste was innovatie. Hoe wordt innovatie in jouw bedrijf ingezet? Het is vooral de bedoeling voor andere ondernemers om inspiratie op te doen. Fehervari legt uit dat ze bij Alfacam over Business Technology spreken in plaats van IT; er is een permanente interactie tussen beiden. Bij Agfa Health Care worden er 6000 mensen gemanaged en wordt IT opgesplitst tussen operations (cost reduction budget en invest budget) en trends zoals business process redesign, virtualisatie en consolidatie. Er is namelijk een wisselwerking tussen de twee. Ronald Smet meent dat IT (of IS, zoals hij altijd zegt) een waarde center is in plaats van een profit/cost center. IT is een enabler, maar ook een katalysator. Je moet geen master of technology zijn, maar wel goed beseffen waar de kansen liggen. Informatie is ook niet belangrijk, wel hoe informatie kennis kan worden. Mesaglio voegt er nog aan toe dat we vooral naar de methodologieën achter de tools moeten kijken. We moeten zelf het heft in handen nemen en zelf verandering sturen in plaats van vooral door verandering gestuurd te worden. Zowelriding als driving dus. Dan neemt het gesprek een andere wending, en gaat het over web 2.0 (Sandy’s achtergrond).  Fehevari benadrukt dat er vandaag te weinig regels zijn. Medewerkers zitten achter hun computer en we steken overdreven veel tijd in het sturen van nutteloze mailtjes naar collega’s die naast ons zitten. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de technische mogelijkheden versus het ethische aspect. Verandering moet ethisch gecontroleerd worden. Mesaglio is het daarmee akkoord, maar zegt dat we de architectuur moeten herontwerpen. Het is ook een kwestie van efficiëntie versus hindernis. Maar, zegt hij, er moet een cultuur gecreëerd worden in plaats van het opstellen van regeltjes. Het laatste topic is going global. Agfa Gevaert is internationaal erg actief en zegt dat er een shared service nodig is, en dat die ook gesteund moet worden door de top. Smet wijst ook nog op de resultaten van de CEO studie, waar de expected change verschilde van de delivered change. Failures of change increased, zegt hij en we moeten zowel de verwachte als uiteindelijke veranderingen managen om tot een globaal model te komen. Om het panel af te sluiten vraagt Sandy nog om één les te formuleren. Ronald Smet begrijp niet waarom er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in IS. Het is de enige discipline waarin je alle business processen doorheen de verschillende departemeneten leert kennen, en dat kan mensen alleen maar motiveren. Freddy Van den Wyngaert beklemtoont het luisteren. We moeten verder luisteren dan de verbeelding.  Mary Mesaglio zegt dat we een balans moeten proberen te bereiken, maar vergeet ook niet te kijken naar de extremen. Verkies de gulden middenweg. Gabriel Fehervari tenslotte legt nog maar eens de nadruk op het feit dat er regels nodig zijn voor wat medewerkers wel en niet mogen doen. Train ze er ook voor.

Smart SOA social network

Na luch waren er workshops en ik heb resoluut gekozen voor het thema social innovation. Beginnen deed Sandy Carter met het feit dat 98% van de CEO’s het business model willen veranderen. Volgens haar gaat web 2.0 over het delen en collaboreren, terwijl web 3.0 over expereince, participaie en co-creation gaat. Er is een culturele verandeirng van het klimaat. B2B wordt P2P.

Collaboratie

Collaboratie is zowel een relatie op professioneel als op persoonlijk niveau. Dat verhoogt de waarde voor iedereen. Je kan niet isoleren, er zijn geen grenzen meer tussen klanten, werknemers, de overheid enzovoort. Dus, wie is er dan aan het luisteren naar jouw product? Iemand anders die over jouw product praat? Klanten gaan niet meer shoppen, ze worden verder geholpen. Illustratie: door het invoeren van een chat online functie op een IBM product pagina, ging de opbrengst met 15% omhoog. Hetzelfde verhaal bij Dove. De self esteem forums campagne wees uit dat hoe meer er geblogd werd, hoe hoger de opbrengsten waren.

Co-creation

Co-creatie wordt mooi geïllusteerd met het Websphere voorbeeld. Op Facebook was er een groep die i love websphere heette, maar al even later verscheen ook i hate websphere. Die groep bevatte zeer nuttige informatie, met features die het product ontbrak of die niet werkten zoals ze zouden moeten werken. De i hate websphere had een rijkdom aan informatie die dan terug in het product of het merk kon gestopt worden. Ideale feedback dus. Uiteindelijk werd één van de groepsleden zelfs keynote speaker op een Websphere event. Met de lessen hieruit geleerd, lanceerde IBM een submit your idea here, samen met een viral. Het gaat misschien regelrecht in tegen het juridische departement, maar je moet het gewoon doen. Co-creation gaat over het idee dat mensen denken dat het hun product is en niet dat van een bepaald bedrijf.

Experience & Personalization

Dit gaat over relevante informatie. Mash-ups. De Harley-Davidson Ride Planner is hier een ultiem voorbeeld van. Je kan je eigen trips toevoegen of suggesties van anderen overnemen. Met de moto rijden moet echt een beleving worden. Een ander voorbeeld is My Visual Search, waarbij je een foto scant (bijvoorbeeld in een magazine) waarna de robot zal zoeken via het 3D model. Shoppen krijgt daardoor een hele andere dimensie.

Smart SOA

Er nog iets over InfoQ, over innovatie in het domein van .NET, SOA, enzovoort. Eigenlijk van IBM maar als onafhankelijke partij optreden komt meer neutraal over. Bedoeling is om te communiceren met shareholders. Het is wel zeer top-down, omdat je eerst de community creëert vooraleer je betrokken bent.

Tenslotte werd SOA aangesneden. Het bleef allemaal nogal vaag, maar ik wil er zeker eens dieper in duiken. Het gaat erom dat de business logica ontkoppelt wordt en termen zoals events, web2.0 en widgets zijn er de hoofdregel. En mashups worden gecontroleerd via dictionaries. Zo hoort het ook.

Web 2.0: from Publication to Participation

Als laatste workshop koos ik wederom social innovation. Christopher Perrien begon alvast veelbelovend. Eerst liet hij een liedje horen (toepasselijk iets met de financiële crisis, maar ik weet niet meer welk nummer) terwijl alle slides werden overlopen. Eens iets anders, alleszins. Ik heb toch wel enkele dingen bijgeleerd. Dat bedrijven niet alle web 2.0 tools moeten gebruiken, maar het moeten zien zoals een doe-het-zelf zaak. Gebruik wat je nodig hebt.

En dan een opmerkelijke uitspraak, maar misschien wel waar: kennis is niet meer gelijk aan macht. Het is de macht van de groep die vandaag telt.  Ook weer het hele verhaaltje van dat we meer transparant moeten zijn. HIj beklemtoonde ook dat bedrijven een mobile start-egy moeten hebben. Banken gaan misschien wel verdwijnen, want inderdaad: hoe ziet een bank er op een iPhone uit? Denk anders dus.

Met die booschap kan ik de dag ook besluiten. Heel veel inspiratie opgedaan, nog genoten van de champagne en wat genetwerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *