Design and Innovation

Het Creativity World Forum bracht enkele zeer welsprekende mensen met visie.  Zo iemand is Tom Kelley, general manager van IDEO. Zijn presentatie ging over design en innovatie.

Veel bedrijven vandaag zijn wel bezig met innovatie. Probleem is dat iedereen het reeds druk genoeg heeft met hun dagelijkse taken, waardoor innovatie niet prioritair is maar bijkomstig wordt. Kelley had het in dit verband over het Red Queen Effect en in de context van innovatie betekent het dat je er twee keer zo hard moet voor gaan om de concurrentie voor te blijven. Design vereist bijgevolg een strategische beslissing.

In essentie was de presentatie opgebouwd rond zijn boek the Ten Faces of Innovation. Hetgeen mij vooral bij blijft is het idee van de antropoloog. Ik heb al de preken van menig marketeer mogen aanhoren, dus het werd eens tijd voor wat nieuwe inzichten. Hoe ga je namelijk een probleem oplossen? Je gaat niet moeten kijken waar het gat in de markt is. Nee, je moet weten wat het probleem is! Kelley gebruikte de metafoor vuja de, een woordspeling op déjà vu (been there before). Als product designer zie je niet dat je een fout maakt in het ontwerp, maar de klant is er wel de dupe van. Daarom, ga in the field en observeer de handelingen van de klant. Wijze les is dus om te leren kijken in plaats van vragen te stellen zoals bij elk traditioneel marktonderzoek wel gebeurd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *