So you think

Eergisteren was de laatste show voor So You Think You Can Dance in de Lage Landen. Het derde seizoen alweer. Het mag gezegd worden dat het een prachtige show is. Er werd ontzettend goed gedanst en de regie is gewoon af, wat het zelfs voor mij aangenaam maakt om naar te kijken — ‘t is niet echt mijn ding. Naast dit dansspektakel was er echter iets anders dat mijn aandacht trok. Dat ze bij het televoten het steevast over Vlaanderen hebben, terwijl de Belgische vlag getoond werd.

Ik word daar sentimenteel van. Is dat nog wel gehoord, zo Vlaanderen even gelijkstellen met België?


Nu goed, waar ik op doel is de splitsing. In de Panorama reportage “Bye Bye Belgium” (21/11) werd er voor het eerst door onze politici gedebatteerd over zo’n splitsingscenario, nadat 12 expert-professoren, waaronder economist Paul De Grauwe — menig boeken van hem verslonden tijdens mijn studie — hun licht lieten schijnen over de gevolgen en de haalbaarheid, indien zo’n splitsing zich aandringt. Toegegeven, Ivan De Vadder heeft het dapper voor mekaar gekregen. Het volk moet zich ook geen illusies maken meen ik. Met andere woorden, de denkoefening was broodnodig.

Vooral  het debat was interessant. Caroline Gennez meende dat de sociale zekerheden onder druk staan, en dat een mogelijke splitsing van België de teloorgang van ons sterke sociale zekerheidssysteem betekent. Het komt er op neer dat er moet hervormd en gemoderniseerd worden, maar een splitsing is niet de oplossing. Jan Jambon, NVA’s partijdeskundige op vlak van de financieringswet, poneerde dan weer dat we na de splitsing er beter zullen uitkomen. Om hun meningen te onderbouwen, bestookten de deelnemers elkaar met cijfermateriaal, statistieken mathematische stelsels. “Reken maar door”, klonk het.

In het debat in kwestie werd vlijtig het huwelijk als beeldspraak gebruikt voor België, zijnde het huwelijk tussen Wallonië en Vlaanderen. Maar dit huwelijk loopt op de klippen. Dat is duidelijk en meningsverschillen zijn pertinent. De vraag is dan of er daadwerkelijk een huwelijksbreuk zit aan te komen en hoe dat dan geregeld zal worden.

Inzicht hebben in Geschiendenis is daarbij ontzettend belangrijk.

De aanleiding van de Belgische Onafhankelijkheid, was de autoritaire regeerstijl van Willem I. Hoewel hij de economie stimuleerde, was zijn politiek erg conservatief. De katholieken eisten vrijheid van onderwijs en godsdienst en de nieuwliberalen hadden bezwaren tegen de regeerstijl van Willem I. Dit alles werd begeleid door een economische crisis — de gestegen voedselprijzen, als gevolg van de mislukte oogsten. En ja, we zitten nu met een gelijkaardige situatie, temidden van een economische crisis. Vlaamsgezinden eisen meer autonomie en keuren de Noord-Zuid geldtransfers streng af. 

De eensgezinsheid is verdwenen, als die er al was.

Uiteindelijk zullen het niet de politiekers zijn die de verdeeldheid eenzijdig oplossen. Daarvoor is de zaak veel te complex en moeten er veel te veel knopen doorgehakt worden. De vraag is simpelweg of het volk nog gelooft in België.

Het is een geloofskwestie dus. Daar kan de rationaliteit niet om heen en in die stelling ga ik in mee.

Maar goed, cynisch als ik ben geloof ik er al lang niet meer in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *