Business Logic Management

Business Process Management (BPM) en Information Management (IM) ineen wordt Business Logic Management (BLM). Het is onder die titel dat Piet Koorevaar en Peter Noordam een boek hebben uitgebracht. Beiden hebben ze jarenlang ervaring opgedaan in de advieswereld en worden ze beschouwd als “thought leaders” in enkele vooraanstaande executive management-opleidingen. Business Logic Management is een echt kurkdroog management boek geworden, maar is wel enorm verrijkend: it makes sense. Ook wordt er niet echt rond de pot gedraaid. In a nutshell: het gaat er in feite om dat het HOE van de organisatie (business logic) het nevengeschikte moet worden van het WAT (producten en markten).  Het dus niet zo dat IM en BPM technisch in beeld worden gebracht, integendeel. In de eerste hoofdstukken wordt er een stevige theoretische onderbouw meegegeven, met onder andere een korte terugblik op de geschiedenis van zowel IM als BPM. Gaandeweg echter wordt de samenhang, ontwikkeling en vereniging van IM en BPM duidelijk. Er is aandacht voor het groeipad naar volwassenheid van deze onderwerpen, en zelfs de organisatorische plaatsing van deze onderwerpen bij verschillende typen bedrijven komt aanbod. Tevens wordt aandacht besteed aan implementatie en besturing van BLM en de samenhang met innovatie, controlling en ICT-services. Voor slechts 180 bladzijden is het enorm diepgaand, maar toch to the point en beknopt. Ik denk dat de auteurs er als geen ander er in geslaagd zijn om aan te tonen dat Business Logic Management een structureel vraagstuk is en een volwaardig, gewenst en waardetoevoegend  managementgebied binnen de organisatie kan zijn. Het boek is bovendien ook heel praktisch. Je kan er in feite meteen mee aan de slag. In bijlage zijn er groeimodellen naar volwassenheid voor zowel informatie als businessprocesmanagment, hulp bij het uitzetten van een integratiepad naar BLM en het gaat zelfs zo ver dat er ook een checklist is voor het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden van BLM. Het boek geeft dus een handreiking aan iedereen die vanuit de invalshoek van organisatie en management bezig is met het vraagstuk van het positioneren, het inrichten en functioneren van de combinatie van informatie- en procesmanagement in zijn of haar organisatie, maar kan evengoed gebruikt worden als hulpmiddel voor consultants en eigenlijk is het ook een perfect handboek voor studenten. Voor een management boek geef ik het een 8 op 10: leest enorm vlot en zit vol met referenties naar andere delen waar relevant. Een absolute aanrader als je geïnteresseerd in het gecombineerde managementgebied dat BLM is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *