Gelezen: Big Data

Tom Breur heeft met “Big Data” een formaat van een boek geschreven!

Je hoort inderdaad niets anders van Big Data de laatste tijd. Welja, Big Data is écht BIG hé. Het is de Nieuwe Goudkoorts, zoals Breur het verwoord. Toen het boek van Academic Service uit was, had ik een AHA-moment. Big Data gaat helemaal niet over technologie alleen.

Breur schetst onder andere wat de relatie is tussen Big Data en NoSQL, Hadoop, Business Intelligence en data-science respectievelijk. Zo beschrijft hij ook wat de voor- en nadelen van NoSQL en traditionele RDBMs‘en zijn. Het boekje leest heel vlot, maar omdat het eigenlijk niets dan paragrafen en alinea’s is, het je zeker als beslissingsnemer niet de middelen zoals een raamwerk om bijvoorbeeld afwegingen te maken. Er is ook niet echt een toolbox beschikbaar zoals dat in Business Logic Management wel verwezenlijk wordt. Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat er verder geen structuur in zit. Integendeel! Elk hoofdstuk is goed opgebouwd met achteraan tips aan de hand van handige to do’s en not to do’s. Bovendien leest het boek ook heel aardig, met veel beeldspraak (navelstaren) en zegswijzen (bijv. mosterd na de maaltijd) en zalige zinspelen. Ik houd wel van die stijl. Nog een pluspunt is dat het allemaal ook heel wetenschappelijk onderbouwd is. Zo haalt Breur er ook regelmatig de statistiek bij, met doel- en responsvariabelen, be it binair van aard of continu. En voorbeelden uit het dagdagelijkse leven uit zijn rijke werkervaring.

Je krijgt niet alleen inzicht in de eisen vandaag rond performance (snelheid/rekencapaciteit), kostenstructuur (te duur, en onvoldoende schaalbaar) en opslagcapaciteit en de relatie die NoSQL-platforms moeten innemen ten opzichte van zowat alles wat relevant is.

Neen, het gaat allemaal veel verder!

Breur toont aan wat bedrijven met die schat aan informatie (bijv. RFID-verwerking, locatie-en telecomgegevens en opslag van internetgegevens) allemaal kunnen. Ik moet wel zeggen dat het hier voornamelijk op marketing gericht is, zoals bijvoorbeeld clickstreamanalyse. Maar High Frequency Trading is ook een onderwerp.

Maar dan heb je ook een uitgekiende datastrategie nodig. En daarbij is data goverance een must. Dat is een nieuw gebied dat naast corporate governance moet staan. Het gaat immers niet om de controlling van de boekhouding, maar om toezicht over gegevens die bedrijfsbreed zijn. Door de aard van mijn werk kon ik mij meteen inleven in de materie en besef ik ook hoe gevoelig en politiek discussies kunnen worden.

Verder maakt Breur nog een scherpe analyse over het feit dat boren op olie niet zonder risico’s is. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt! Er komt trouwens een mooie uiteenzetting aan bod over de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese wet- en regelgevingen rond privacy en welke gevolgen dat dan weer heeft hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Ik kon plots de dingen beter kaderen (een AHA-moment alweer!). It’s all about context, zoals Peter Hinssen onlangs nog zei.

En tenslotte, Big Data lijkt een compact boekje van 143 bladzijden. Het is compact, maar het is verdorie volledig!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *