Tag Archives: economie

Inflatie, wat is dat nu?

Als er iets is dat ik wil onthouden van mijn studies, is het toch wel inflatie. Tijdens het in studeren van een cursus financieel management, kwam ik een leuke anecdote tegen over de problematiek rond inflatie. Dat bracht me op het idee om er een presentatie over te maken. De presentatie kan je helpen bij een beter begrip van inflatie. Onthoud ze, en vertel ze op café of aan je kindjes. Voor deze laatste groep nog een suggestie: verander het subject bier door bijvoorbeeld een appel.

Het idee is simpel: je bent op café met maten. Een pint kost er 1 euro, en je bent met 10. Je zou dus 10 pinten kunnen kopen. Langs de andere kant zou je er ook voor kunnen opteren om die 10 euro vandaag te beleggen aan 20% (hypothetisch omwille van het aantal, beter zou 4,25% zijn zoals vandaag het geval is). Volgend jaar beschik je dan over 12 euro, waarmee je dan 12 pinten kunt kopen. Helaas, er is een inflatie van 10%. Dit betekent dat alle prijzen met 10% gestegen zijn. Een pintje kost dan niet 10 euro meer, maar 11 euro.

Je mag echter nooit vergeten het inflatie percentage door te rekenen. De formule om je reële interest te berekenen vind je op de slides. Een benadering is: reële interestvoet = nominale interestvoet - inflatie (I know, should have used MathML). De reële interestvoet voor ons voorbeeld is 20%-10% = 10%.

Besluit: als de prijzen niet met de inflatie meegestegen zouden zijn, kunnen we toch nog 11 pinten drinken. Schol!