Tag Archives: gratis

Het persoonlijke netwerk

Vandaag was het Dag van het Ondernemerschap. Eén van de workshops waar ik naartoe ben geweest ging over persoonlijke netwerken. De spreker van dienst was de inspirerende networking coach Jan Vermeiren.

Opmerkelijk: Jan schreef een Amazon best-seller die Let’s Connect heet en studeerde net zoals mij handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Het was een interactieve workshop. De eerste vraag behandle de voor- en nadelen van een netwerk. Mogelijke nadelen die aangehaald werden:

 • afhankelijkheid
 • complexiteit
 • kwantiteit versus kwaliteit
 • manipulatie
 • arbeidsintensief

Mogelijke voordelen:

 • faciliteren
 • kennis delen
 • tijdsbesparend
 • synergieën
 • richtingaangevend: waar zitten de opportuniteiten?

Netwerken is niet manipuleren of jezelf in de spotlight zetten. Daarentegen is vertrouwen opbouwen, informatie delen en beloftes nakomen dat wel.

Je moet een netwerk attitude hebben waarbij je informatie deelt, maar zonder daar direct iets voor terug te ontvangen. Het is geven en ontvangen in plaats van geven en nemen.

Hij wees ook op het verschil tussen een aanbeveling en een introductie van een persoon. Het laatste betreft het louter samen brengen van 2 mensen. Valkuil is dat zulke dingen bedroevend weinig gebeuren.

In deze sessie werd nogmaals benadrukt wat ik al wist. Je eigen netwerk is niet belangrijk, wel het netwerk rondom je. Dit wordt de tweede graag genoemd op LinkedIn. Want: waar vind ik werk, een klant of een bedrijf die mij een stage aan wilt bieden? Wellicht niet bij mensen die ik nu ken. Kennissen van kennissen, dat is het waar het om draait. En we zijn met z’n allen toch maar zes stappen verwijderd van elkaar!

Jan liet ons ook een doel formuleren en dit te toetsen aan het SMARTER principe:

 1. Specifiek
 2. Meetbaar
 3. Actiegericht
 4. Realiseerbaar
 5. Realistisch
 6. Ethisch
 7. Registratie (het opschrijven)

Dan werd er gevraagd om de die belangrijkste personen op te schrijven die hierbij kunnen helpen. Wat is hun toegevoegde waarde en wat kan ik zelf voor deze persoon doen? De meesten noteerden mensen die zij reeds kenden maar eigenlijk hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Inderdaad, misschien ken je die persoon die jou gaat helpen niet. Daarvoor heb je juist het netwerk nodig. Echter, ons brein is beperkend en vertaalt zulke zaken voortdurend verkeerd. Vandaar de fout die velen maakten.

Hiermee het belang van persoonlijke netwerken dus verduidelijkt.

Lees zeker ook eens Jan zijn blog met tips over netwerken. Op www.networking-coach.com vind je ook een gratis e-course!

de gratis markt

Chris Anderson sloot het Creativity World Forum af. Het eerste gedeelte van zijn presentatie handelde over zijn laatste boek, The Long Tail. Naast getalenteerd schrijver is hij ook een zeer geoefend verteller. Werkelijk, de passie droop er van af.

The Long Tail gaat over het feit dat de twintigste eeuw, gedomineerd door TV en Radio, zich alleen richtte op de gemiddelde consument, het one-size fits all model genaamd (in feite hits). Dat was geen efficiënt model, resulterende in weinig variatie. Nu, echter door de opkomst van het Internet en digitale media (MP3, P2P-technologie, etc.), zijn de marginale kosten van productie en distributie quasi 0. Je kan niet alleen veel meer mensen bereiken hierdoor, maar vandaag is er plaats voor specifieke smaken: er is meer keuze en fragmentatie. Bijgevolg is het niet zo dom om te focussen op niche markten.

Het tweede deel van de uiteenzetting ging over Anderson’s nieuwe boek, FREE, dat volgend jaar in juli zal uitkomen (en dat trouwens gratis zal verschijnen). Aanleiding voor het boek is het uitstekende Wired artikel waarin alles in het lang en breed staat geschreven. Beginnen deed hij met de controversiële vraag: wat als elektriciteit ooit zo goedkoop wordt dat het waardeloos is om nog langer het verbruik te meten? Elektriciteit is helaas niet gratis geworden, maar er zijn 3 ontwikkelingen waarvoor dit wel op gaat. Moore’s law zegt dat de kost van computer kracht elke twee jaar met 50% daalt. En straffer nog: de prijzen van bandbreedte en opslag (een externe schijf van 1TB is onvoorstelbaar goedkoop geworden) dalen zelfs sneller.

We hebben steeds gedacht in termen van schaarsheid. Maar wat als afval nu goed is? Wat als je denkt in termen van gratis? Wat als schaars duur blijkt te zijn? De 21ste eeuw is de bits economie, de economie van de overvloed. De vraag die ik me dan stel: welke business modellen zijn nu relevant? Het meest vanzelfsprekende is dat je vroeger of later zal moeten betalen, ofwel is het gratis maar met advertenties ondersteund. Een tweede model is het Freemium model. Hier is tijd beperkt, mogelijkheden en klanten zijn gelimiteerd. Wat doe je dan? Je geeft 95% gratis weg en 5% verkoop je. Waarom zou je ook niet? De marginale distributiekosten zijn toch 0! Het derde model is de gift economy. Hier gaat het om reputaties, delen en expertise. Zaken die niet monetair kwantificeerbaar zijn.

De belangrijkste lessen die ik hieruit trek is dat als de prijs naar de marginale kost valt, je deze best als zero behandelt. Conclusie is dat er wel degelijk geld te rapen valt met gratis.

Inspirerend, te meer voor toekomstige ondernemers, zijn de lessen geleerd uit de game industrie.

Waarvoor betalen mensen?

 1. om tijd te winnen
 2. om het risico te verminderen
 3. voor dingen waar ze van houden
 4. voor status te verwerven
 5. als je ze maakt

Dat wou ik nog meegeven. En geloof me, als je dit kan toepassen ben je goed op weg.