Tag Archives: innovatie

Guard the open nature of the Internet

Mark Surman van Mozilla had het zaterdag op FOSDEM over free, open en wat dit nu voor de toekomst betekent. Hij wees op een aantal zaken waarvan we ons bewust moeten worden. Hier is wat ik vooral onthoud.

  1. Mozilla’s originele mission statement was guard the open nature of the Internet. Met andere woorden, het web moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Die boodschap is nog steeds geldig. De objectieven voor 2010 zijn 1) openheid en participatie; 2) data beveiligen; 3) mobile; 4) Firefox. Echter, dewelke zullen dat zijn in 2060? Wat verandert er, wat blijft? Afgaand op de missie zal openheid en participatie de boventoon blijven voeren, maar de rest blijft een groot vraagteken.
  2. Hoe verreikend zij free en open? Het gaat om meer dan software alleen (Surman is geen programmeur, eerder een organizer). Open Source heeft er voor gezorgd dat miljoenen mensen kunnen studeren, kopiëren, aanpassen en delen. Dit heeft een ware markt transformatie bewerkstelligd met als resultaat een hackbable world. Anno 2003 was het web in gevaar. IE6 had een monopolie van 97,34%, e-government sites gebruikten ActiveX authenticatie en complete interactieve flash sites verbergen broncode. Vandaag zijn we alive and kicking, het web verkeert in een gezonde en stabiele situatie. Er bestaat een diversiteit aan browsers (IE onder 70%), alle gebruikers kunnen hacken en tweaken (niet iedereen is in staat om dit te realiseren maar de mogelijkheid bestaat) en andere initiatieven zoals flickr met haar Creative Common licenties mag men ook niet vergeten tellen. Free en open is dus verreikend.
  3. 2009 zal het jaar worden van mobile. Initiatieven zoals Android maken grote furore in het mobiele landschap. Hoe dan ook, er zal een epische strijd zijn tussen de symbolische gesloten one purpose phone en de computer die open is, creativiteit tolereert en innovatie aanmoedigt. Hoe kan open dan winnen? Er zijn veel factoren die beschouwd moeten worden. Het gaat over zowel hardware (openmoko) als software (android), over het web (fennec), het netwerk (bittorrent), de cloud, de tarieven (mobile carriers) en permissies (iPhone unlock). Er is met andere woorden nood aan een open mobile ecosystem. Het is nu om de conceptuele map (study, copy, modify en share) te vormen voor open mobile. Maar langs de andere kant hebben we ook betere en grotere conceptuele mappen nodig. Waarden moeten verfijnd worden. Mensen moeten zich verbinden en onderwijzen. Jawel, open network services! Mozilla zal sterke waarden blijven nastreven en uitstekende software bouwen die mensen graag gebruiken.

Abstract, maar confronterend en met een inhoud die enkele belangrijke vraagstukken op de voorgrond brengt. Zaken waar we verplicht moeten over na denken. Hilarisch ook trouwens dat Surman van enkele jaar feiten had verzameld en wees op de reünie tour van de spice girls.

Design and Innovation

Het Creativity World Forum bracht enkele zeer welsprekende mensen met visie.  Zo iemand is Tom Kelley, general manager van IDEO. Zijn presentatie ging over design en innovatie.

Veel bedrijven vandaag zijn wel bezig met innovatie. Probleem is dat iedereen het reeds druk genoeg heeft met hun dagelijkse taken, waardoor innovatie niet prioritair is maar bijkomstig wordt. Kelley had het in dit verband over het Red Queen Effect en in de context van innovatie betekent het dat je er twee keer zo hard moet voor gaan om de concurrentie voor te blijven. Design vereist bijgevolg een strategische beslissing.

In essentie was de presentatie opgebouwd rond zijn boek the Ten Faces of Innovation. Hetgeen mij vooral bij blijft is het idee van de antropoloog. Ik heb al de preken van menig marketeer mogen aanhoren, dus het werd eens tijd voor wat nieuwe inzichten. Hoe ga je namelijk een probleem oplossen? Je gaat niet moeten kijken waar het gat in de markt is. Nee, je moet weten wat het probleem is! Kelley gebruikte de metafoor vuja de, een woordspeling op déjà vu (been there before). Als product designer zie je niet dat je een fout maakt in het ontwerp, maar de klant is er wel de dupe van. Daarom, ga in the field en observeer de handelingen van de klant. Wijze les is dus om te leren kijken in plaats van vragen te stellen zoals bij elk traditioneel marktonderzoek wel gebeurd.

Aanwervingsstop?

Velen van mijn vrienden zullen dit jaar afstuderen en de arbeidsmarkt betreden. Onlangs stelde ik me de volgende vraag: hoe zal de credit crunch impact hebben op dit aanstormend talent?

TechCrunch lanceerde een paar weken geleden de Layoff Tracker dat een goed beeld vormt van recente ontslagen in de technologiesector als gevolg van de krediet crisis. Het is duidelijk dat de financiële crisis de economie ontwricht. Zo is het misschien ook niet toevallig dat LinkedIn het beter dan ooit doet.

Dat veranderingen in het economische klimaat resulteert in ontslagen is niet verwonderlijk, en in de technologische industrie, die sterk onderhevig is aan veranderingen is dat zeer zichtbaar. Gegeven de ontslagen, zal de conjunctuur wijziging ook resulteren in minder nieuwe jobs en aanwervingen? Met andere woorden: zullen pas afgestudeerden het moeilijker hebben een job te vinden? De afgelopen weken heb ik verschillende job events bijgewoond en vandaag zat er nog een uitnodiging voor Elevate 08 in de mailbox. Maar dat zegt natuurlijk niets over een evolutie richting aanwervingsstop.

Het lijkt me logisch dat bedrijven met een zekere terughoudendheid naar de toekomst zullen kijken en dat er op de korte termijn minder mensen zullen gerekruteerd worden. Maar toen merkte een vriend van mij op dat door de crisis afgestudeerden juist wel in aanmerking komen voor aanwerving. Deskundigen en mensen met een probleem-oplossend denkvermogen, argumenteert hij, die in staat zijn om de heropleving mee te realiseren en een nuchtere kijk hebben op de problematiek zullen we meer dan ooit nodig hebben. Profielen zoals financiële analisten en beoefenaars van tax & legal praktijken zullen zeer in de markt liggen.

Hij heeft wel een punt geloof ik, maar zal het voor alle afgestudeerden zo gaan? Wat met IT’ers, metselaren, dierenartsen en hypotheekverleners? Nu komt het er voor studenten aan om de juiste competenties te ontwikkelen en voor de bedrijven om die profielen aan te trekken om met innovatie het verschil te maken.

Om over na te denken. Wat denk jij?

Shape Your Future: technology event

Dag 2 was eigenlijk al evengoed als dag 1, maar hoewel dit keer de focus op technologie lag was er nauwelijks verschil tussen beide events.

Wederom een welkom, gevolgd door een impact van de CEO study voor CIOs door Kasper Peters en Ronald Smet. De studie heeft het over het creëren van een virtuele collaboratie klimaat om een globaal geïntegreerde omgeving te ondersteunen door middel van standaarden, cultuur en openheid. Maar waarom wil je dan groene IT? De meest gegeven antwoorden zijn niet verwonderlijk: 1) omdat het een mooie business case is; 2) om milieu redenen; 3) als showcase voor innovatie; 4) om credibiliteit, imago en vertrouwen op te bouwen. Tenslotte volgde nog de terechte opmerking dat snelheid cruciaal is voor IT en dat IT medewerkers niet getraind zijn om te veranderen aan nieuwe eisen.

Toen volgde er een panel, geleid door Sandy Carter (VP SOA, IBM), Freddy Van den Wyngaert (VP & CIO Agfa Healthcare), G. Fehervari (CEO Alfacam), Ronald Smet (Secretary CIO Forum and Partner Unicon Solutions) en Mary Mesaglio (Gartner CIO Research Team). Het onderwerp dat heel het panelgesprek beheerste was innovatie. Hoe wordt innovatie in jouw bedrijf ingezet? Het is vooral de bedoeling voor andere ondernemers om inspiratie op te doen. Fehervari legt uit dat ze bij Alfacam over Business Technology spreken in plaats van IT; er is een permanente interactie tussen beiden. Bij Agfa Health Care worden er 6000 mensen gemanaged en wordt IT opgesplitst tussen operations (cost reduction budget en invest budget) en trends zoals business process redesign, virtualisatie en consolidatie. Er is namelijk een wisselwerking tussen de twee. Ronald Smet meent dat IT (of IS, zoals hij altijd zegt) een waarde center is in plaats van een profit/cost center. IT is een enabler, maar ook een katalysator. Je moet geen master of technology zijn, maar wel goed beseffen waar de kansen liggen. Informatie is ook niet belangrijk, wel hoe informatie kennis kan worden. Mesaglio voegt er nog aan toe dat we vooral naar de methodologieën achter de tools moeten kijken. We moeten zelf het heft in handen nemen en zelf verandering sturen in plaats van vooral door verandering gestuurd te worden. Zowelriding als driving dus. Dan neemt het gesprek een andere wending, en gaat het over web 2.0 (Sandy’s achtergrond).  Fehevari benadrukt dat er vandaag te weinig regels zijn. Medewerkers zitten achter hun computer en we steken overdreven veel tijd in het sturen van nutteloze mailtjes naar collega’s die naast ons zitten. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de technische mogelijkheden versus het ethische aspect. Verandering moet ethisch gecontroleerd worden. Mesaglio is het daarmee akkoord, maar zegt dat we de architectuur moeten herontwerpen. Het is ook een kwestie van efficiëntie versus hindernis. Maar, zegt hij, er moet een cultuur gecreëerd worden in plaats van het opstellen van regeltjes. Het laatste topic is going global. Agfa Gevaert is internationaal erg actief en zegt dat er een shared service nodig is, en dat die ook gesteund moet worden door de top. Smet wijst ook nog op de resultaten van de CEO studie, waar de expected change verschilde van de delivered change. Failures of change increased, zegt hij en we moeten zowel de verwachte als uiteindelijke veranderingen managen om tot een globaal model te komen. Om het panel af te sluiten vraagt Sandy nog om één les te formuleren. Ronald Smet begrijp niet waarom er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in IS. Het is de enige discipline waarin je alle business processen doorheen de verschillende departemeneten leert kennen, en dat kan mensen alleen maar motiveren. Freddy Van den Wyngaert beklemtoont het luisteren. We moeten verder luisteren dan de verbeelding.  Mary Mesaglio zegt dat we een balans moeten proberen te bereiken, maar vergeet ook niet te kijken naar de extremen. Verkies de gulden middenweg. Gabriel Fehervari tenslotte legt nog maar eens de nadruk op het feit dat er regels nodig zijn voor wat medewerkers wel en niet mogen doen. Train ze er ook voor.

Smart SOA social network

Na luch waren er workshops en ik heb resoluut gekozen voor het thema social innovation. Beginnen deed Sandy Carter met het feit dat 98% van de CEO’s het business model willen veranderen. Volgens haar gaat web 2.0 over het delen en collaboreren, terwijl web 3.0 over expereince, participaie en co-creation gaat. Er is een culturele verandeirng van het klimaat. B2B wordt P2P.

Collaboratie

Collaboratie is zowel een relatie op professioneel als op persoonlijk niveau. Dat verhoogt de waarde voor iedereen. Je kan niet isoleren, er zijn geen grenzen meer tussen klanten, werknemers, de overheid enzovoort. Dus, wie is er dan aan het luisteren naar jouw product? Iemand anders die over jouw product praat? Klanten gaan niet meer shoppen, ze worden verder geholpen. Illustratie: door het invoeren van een chat online functie op een IBM product pagina, ging de opbrengst met 15% omhoog. Hetzelfde verhaal bij Dove. De self esteem forums campagne wees uit dat hoe meer er geblogd werd, hoe hoger de opbrengsten waren.

Co-creation

Co-creatie wordt mooi geïllusteerd met het Websphere voorbeeld. Op Facebook was er een groep die i love websphere heette, maar al even later verscheen ook i hate websphere. Die groep bevatte zeer nuttige informatie, met features die het product ontbrak of die niet werkten zoals ze zouden moeten werken. De i hate websphere had een rijkdom aan informatie die dan terug in het product of het merk kon gestopt worden. Ideale feedback dus. Uiteindelijk werd één van de groepsleden zelfs keynote speaker op een Websphere event. Met de lessen hieruit geleerd, lanceerde IBM een submit your idea here, samen met een viral. Het gaat misschien regelrecht in tegen het juridische departement, maar je moet het gewoon doen. Co-creation gaat over het idee dat mensen denken dat het hun product is en niet dat van een bepaald bedrijf.

Experience & Personalization

Dit gaat over relevante informatie. Mash-ups. De Harley-Davidson Ride Planner is hier een ultiem voorbeeld van. Je kan je eigen trips toevoegen of suggesties van anderen overnemen. Met de moto rijden moet echt een beleving worden. Een ander voorbeeld is My Visual Search, waarbij je een foto scant (bijvoorbeeld in een magazine) waarna de robot zal zoeken via het 3D model. Shoppen krijgt daardoor een hele andere dimensie.

Smart SOA

Er nog iets over InfoQ, over innovatie in het domein van .NET, SOA, enzovoort. Eigenlijk van IBM maar als onafhankelijke partij optreden komt meer neutraal over. Bedoeling is om te communiceren met shareholders. Het is wel zeer top-down, omdat je eerst de community creëert vooraleer je betrokken bent.

Tenslotte werd SOA aangesneden. Het bleef allemaal nogal vaag, maar ik wil er zeker eens dieper in duiken. Het gaat erom dat de business logica ontkoppelt wordt en termen zoals events, web2.0 en widgets zijn er de hoofdregel. En mashups worden gecontroleerd via dictionaries. Zo hoort het ook.

Web 2.0: from Publication to Participation

Als laatste workshop koos ik wederom social innovation. Christopher Perrien begon alvast veelbelovend. Eerst liet hij een liedje horen (toepasselijk iets met de financiële crisis, maar ik weet niet meer welk nummer) terwijl alle slides werden overlopen. Eens iets anders, alleszins. Ik heb toch wel enkele dingen bijgeleerd. Dat bedrijven niet alle web 2.0 tools moeten gebruiken, maar het moeten zien zoals een doe-het-zelf zaak. Gebruik wat je nodig hebt.

En dan een opmerkelijke uitspraak, maar misschien wel waar: kennis is niet meer gelijk aan macht. Het is de macht van de groep die vandaag telt.  Ook weer het hele verhaaltje van dat we meer transparant moeten zijn. HIj beklemtoonde ook dat bedrijven een mobile start-egy moeten hebben. Banken gaan misschien wel verdwijnen, want inderdaad: hoe ziet een bank er op een iPhone uit? Denk anders dus.

Met die booschap kan ik de dag ook besluiten. Heel veel inspiratie opgedaan, nog genoten van de champagne en wat genetwerkt.

Shape Your Future: business event

Gisteren zat ik in het Lamot Congress Center voor het Shape Your Future (editie 3) van IBM. Het Lamot Congress Center was oorspronkelijk een brouwerij opgericht door Jan Baptist Lamo, een echte innovator van zijn tijd.

Beginnen deden we met een IBM versie van Shift Happens. Bart Van den Meersche trapte af en hij wees erop dat innovatie nu een soort van excuus is, terwijl het essentieel een deel vormt van het DNA van een bedrijf. Hij wees ook op de 72 uren durende innovation jam die nu plaatsvindt. Academici, business partners, familie en vrienden kunnen er aan deelnemen. Zo waren er ook publieke computers aanwezig waarmee je je ideeën rechtstreeks op de innovation jam kon loslaten.

Bart Somers, burgemeester van Mechelen, leerde me dat we het altijd hebben over problemen aanpakken: armoede, werkloosheid enzovoort. Neen zegt hij: wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wat Mechelen betreft kan het volgens hem niet meer stuk. Kijk eens naar Technopolis dat eigenlijk een museum van de toekomst is. Somers sprak over de vlieghavens Mechelen Noord (Deurne) en Mechelen Zuid (Zaventem). Ook de talrijke monumenten zijn een onschatbare asset. Tenslotte innoveert Mechelen vooral door een nieuwe atmosfeer te scheppen. Bedoeling is om ook weer terug normale gezinnen aan te trekken, in plaats van allochtonen en bedrijven (zoals bijvoorbeeld EDS) warm maken voor investeringen in Mechelen. Een goede band met de industrie hebben is daarbij van cruciaal belang.

Marc Eyskens is een wijs man en zijn presentatie was ronduit schitterend.  Hij is eigenlijk de perfecte tegenpool van de IBM marketing praatjes. En de politieke context, dat bevalt me wel. Wat zijn de grondbeginselen van de huidige economische crisis? Hier zijn grondbeginselen fundamenteel. Is er een coherentie te bespeuren in de gebeurtenissen laatste 25 jaren? Jawel, ICT en kennis domineerden. Kennis kan nooit een collectief goed zijn en het Internet gebeuren heeft er voor gezorgd dat elke vorm van communisme verleden tijd is. Globalisatie leidt tot coöperatie en interculturality. In dit verband heeft Eyskens het over Globalistan. Eyskens illustreerde ook het verschil tussen het Westen die de computer ontwikkelde en de Russen die de Spoetnik lanceerden. Europa bezat het innovatie monopolie, dankzij ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus en Vasco da Gama en de latere uitvinding van de stoommachine, wat later de industriële revolutie zou heten. De magic box van de laatste 30 jaar is ICT. Zal Europa ook hier kunnen innoveren en een vooraanstaande rol spelen? Misschien moeten we wel spreken over voor- en na de computer in plaats van voor Christus en na Christus. De wereld is voortdurend in verandering. Superpositie (ENEN combinaties) zal het binaire denken (OR OR logica) vervangen. Kwantum fysica zal, samen met nanotechnologie, ervoor zorgen dat simultane vertalingen mogelijk worden door een ingebouwd apparaat in onze tanden of piercings. Niemand zal nog een andere taal moeten leren, en neen, dit is absoluut geen science fiction. Vraag is: hoe gaan we om met die veranderingen? Moet er niet zoiets bestaan als een ethics of change?

Stanley S. Litow had het over Corporate Citizenship and Corporate Affairs.  Het grote probleem vandaag is dat overheden zich alleen maar toespitsen om risico te vermijden. Neen, er moet ook reward zijn. Innovatie moet de wereld veranderen. Gezondheid, analfabetisme, en van die dingen. Hoe doet IBM dat? Wel, ik was sprakeloos bij het aanshouwen van de bijna onuitputbare velden waar IBM actief in is. Typische thema’s: voice recognition, real time translations, text analysis, social networking, 3D Internet, Open Source, enzovoort. IBM wil echt de wereld verbeteren. Teams werken nauw samen met plaatselijke landbouwers in Vietnam, Roemenië,… en zoeken samen naar oplossingen. Portable Learning Acccount vormt een platform om ononderbroken te blijven leren. Transition2 is een initiatief dat mensen die een tweede carrière willen starten in NGO’s of in het onderwijs wil begeleiden. World Community Grid is een energie programma dat computer kracht gebruikt om bijvoorbeeld klimaat modellen op te stellen, kanker te bestrijden of het DNA van rijst wil ontrafelen. KidSmart, TryScience, The Great Rivers en ga zo maar door. Je houdt het niet voor mogelijk of IBM doet het. Het gaat om de business fuseren met de maatschappij. Industrieëlen hebben het over het vermijden van risico’s (wat is de impact op de maatschappij?) en Litow beschrijft dat als spare change, maar de uitdaging is nu net real change: benut je kansen en bouw een brug tussen verschillende culturen en talen.

Een studie die peilde naar de redenen waarom CEO’s geïnteresseerd zijn in innovatie is ten eerste omdat overheden een meer defensieve aanpak hebben betreffende allerlei regelingen. Een tweede reden is omdat het top talent vandaag vaak voor die bedrijven zal kiezen die de wereld veranderen en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Tenslotte zijn er nog economische kansen en voordelen verbonden aan innovatie. Collaboratie dankzij het inzicht van klanten, business model innovatie door het betreden van nieuwe markten, het wijzigen van de resources en assets en het participeren op global niveau zijn de sleutelwoorden die de presentatie van Michel Vlasselaer samenvatten.

De mobistar CEO Benoit Scheen bevestigde in zijn case study wat ik al wist. Mobistar bestaat nog maar sinds 1996 en toch heeft het bedrijf zich steeds aan de markt kunnen aanpassen. Waarom in godsnaam zat je vroeger (en nu nog vaak) op een stoel naast de telefoon? Ook de GSM markt is ontzettend hard veranderd. Ten eerste willen mensen meer en meer een goeie werk-leven balans. Daartegenover staat wel dat ze meer in files vertoeven en vandaag toch 1 uur langer werken. Maar moeten we altijd “at” the office zijn? Kunnen we niet vergaderen in onze auto? Trend 2 zegt dat we continu verbonden willen zijn. Trend 3 is die van interactiviteit (web 2.0) en trend 4 noemt Scheen homo consumens 0123. Hiermee verwijst hij naar het fenomeen van het weghalen van de complexiteit uit systemen, zoals de iPhone.

We zijn geen consomatteurs meer, maar consomacteurs of prosumers. We weten precies wat we willen en je hoeft ons ook niets meer wijs te maken. Uit een onderzoek over de iPhone blijkt dat een gemiddelde gebruiker 50 keer per dag interageert met een service. Kun je je voorstellen dat iemand 50 keer per dag zou bellen? MobileTV, Location Based Services en geïndividualiseerde content door bijvoorbeeld te adverteren (Waar is er een McDonald’s in je buurt en dat uiteraard in combinatie met een kortingsbon). Ook (en dat vond ik niet zo evident, maar het is oh zo logisch) meer een meer aandacht voor machine-to-machine. Alzheimer patiënten opvolgen, de hond voederen als je op vakantie bent: het moet allemaal realiteit worden via tracking en tracing. Bingo machines en gasmeters beschikken vandaag over SIM-kaarten die je gemakkelijk kan monitoren en allerlei analyses mee kan uitvoeren. En laat het ook duidelijk zijn dat voice afgelopen is. Vandaag is content verspreid over 3 schermen: de TV, PC en GSM. Deze zullen meer en meer geïntegreerd en gecombineerd worden. Het is globaliseren door te connecteren, zowel met mensen als toestellen en dat op elk moment, of vervallen in isolatie.

De tweede dag volgt.

Bezoek aan IBM Almaden Research Center

Op woensdag 17  september vond je ons (studenten, prof en assistenten departement beleidsinformatica) in het IBM Almaden Research Center, het tweede grootste onderzoekscentrum van IBM na Watson.

Het complex heeft zowaar een private toegangsweg en herbergt zich in het heuvellandschap van San Francisco. Een unieke omgeving, wat achteraf ook bevestigd zou worden met een tour rond de gerenoveerde gebouwen waar onder andere ook een volleyball veld te ontdekken valt. Hoewel oorspronkelijk was gekozen om onderzoek af te schermen van het stadsleven. Nu gaat men er juist voor opteren om zich met de klant te verweven en op een efficiëntere manier in contact te treden door een brug te bouwen met bijvoorbeeld het SF labo.

En nu de presentaties op basis van notities.

Global Technology Outlook

Eén vraag: hoe innoveert IBM? IBM stort zich op een diversiteit van disciplines, gaande van fysica naar het meer mathematische en de gedragspsychologie.

Je hebt Moore’s Law, het feit dat elke 24 maanden het aantal transistors dat op een chip kan worden geplaatst gewoon verdubbeld. Is dat efficiënt? In Computer Science zie je ook dat het web een legacy systeem is geworden. Er wordt nog weinig geïnnoveerd: is er reden om het web te herontwerpen?

Wat IBM kwalificeert als innovatie is niet louter het uitvinden van algoritmes, gadgets en widgets. Uitvinding gaat immers steeds gepaard met inzicht.

Het innovatie ecosysteem van IBM ziet er als volgt uit.

Tools for Innovation

Innovation Jam

Innovation Jam was wellicht het meest indrukwekkende wat ik die dag zag. Innovation Jam is het idee van een globale brainstorming over het Internet. Het verwerpt het in het wilde weg bloggen, waarbij je wel verschillende ideeën en perspectieven hebt, maar waarbij deze ideeën compleet gedecentraliseerd en gefragmenteerd zijn.

IBM medewerkers krijgen de mogelijkheid om familie en vrienden uit te nodigen om mee te doen aan de sessie. Vorige jam was goed voor meer dan 150000 participanten die de mogelijkheid hadden om gedurende 72 uren één vraag te beantwoorden: where do you see IBM going?

Technisch gezien werkt het volgens het eClassifier principe. In essentie wordt er op de achtergrond gecrawled, dan vindt er clustering plaats en tenslotte worden gelijksoortige ideeën geaggregeerd.

Hieruit kwamen dan 10 potentiële nieuwe businesses (bv. 3D Web, Digital Me, Integrated Mass Transit IS) te voorschijn waar in geïnvesteerd werd, waarschijnlijk gevolgd door de verwerving van talrijke patenten.

Global Technology Outlook

Wat voor impact heeft een bepaalde technologie op de business, klant en industrie? Hier gaat het om het aspect van forward looking.

Het idee van de GTO Genetic Map waarbij nieuwe ideeën niet alleen geïdentificeerd worden, maar vooral ook gesitueerd. Misschien kadert het idee in kwestie inderdaad wel in een groter geheel van evoluties of ontwikkelingen.

Ze spraken over nieuwe ontwikkelingen in het domein van het CiC web platform, open source, tagging enzovoort. De vraag waar het om gaat: hoe maak je die dingen verdienstelijk?

Global Innovation Outlook

Dit is een laatste manier van innoveren. IBM probeert om de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven bij haar innoveren te betrekken door samen naar oplossingen te zoeken voor problemen op cultureel-, samenlevings- en bedrijfsniveau.

Een mooi voorbeeld is het Afrika waar het probleem het ontbreken van infrastructuur is. Uit onderzoek is gebleken dat GSM minuten op gelijke hoogte staan met valuta.

Services Science Management Engineering (SSME)

Services situeren zich op de hoogte van middleware, zoals web applicaties. Wat Business & IT services betreft, zie je dat 85% van de winst wordt gemaakt in IT services. Een nieuwe instantie van software produceren is quasi kosteloos, maar voor business services ligt dat heel wat moeilijker. Hoe maak je business services dan winstgevender?

Het gaat er niet om dat je een product verkoopt aan een klant. Nee, je wilt de klant beter maken. Als je engines verkoopt aan Air Bus, verkoop je geen engine maar wel vertrouwen aan Air Bus.

Ook bestaat er niet zoiets als een Moore’s Law van services. In welke services ga je namelijk investeren? De hoeveelheid data is verdubbelt en wat Amazon.com heeft gedaan is daar voordeel uithalen. Meer data, betekent betere recommendations en dat resulteert in betere verkoopcijfers.

Je hebt altijd een provider en client; er zijn steeds meerdere lagen nodig. Organisaties bestaan uit complexe interacties vandaag en iteratief denken is aan de orde in plaats van lineair denken. Tacit knowledge, oftewel gespecialiseerde kennis vereist om gespecialiseerd samen te werken. Systeem administrators van morgen moeten in staat zijn om te interageren en communiceren op nieuwe horizonten. T-shaped people, daar draait het om.

SSME is nog vrij nieuw, de ideeën erachter zijn nog vrij abstract. In welke services gaat de overheid moeten investeren? Op zulke vragen wordt een antwoord gezocht. Ooit wil men naar het niveau van het elektromagnetisme, zodat Service Science een evenwaardige discipline wordt als Computer Science.

Database Futures

Deze presentatie sluit eigenlijk heel dicht aan bij de presentatie die we ook te horen kregen in het Silicon Valley Lab. Shared nothing architecture wederom en er moet vooral veel gewonnen worden in het domein van performance en reliability. En dan heb je MQT om sneller queries uit te voeren door middel van caching.

Oh ja, en SOAP! SOAP in SQL queries gebruiken: het is geen toekomstmuziek meer. Bijvoorbeeld, voor FedEx gebruik je GetTrackingInfo(order.id) als SOAP in SQL.

En windowing functies door het OVER statement. Je kan dus zomaar tussen preceding en following, het principe van het sliding window dus toegepast.

Hetgeen ik het meest vooruitstrevend vond is lineare regressie. Stel u voor: lineaire regressie binnen SQL. Het is mogelijk in DB2! Je doet iets in de trant van WITH dt(a, b, sigma) en dan SELECT FROM dt.

In het kader van web2.0 applicaties die liever geen SQL gebruiken, maar veelvuldig XML toepassen: praise xmlquery()! Hier ook weer in twee richtingen: relationeel en hiërarchisch.

Tenslotte gaat men meer en meer aan de hand van Information Discovery na of men geen gelijke subsets kan onderscheiden. Welke elementen? Wat zijn de dimensies? En ja, metadata wordt gegenereerd.

Ook werd er gewag gemaakt van DBPubs, een soort van mashup voor academische papers en bijgevolg het ultieme voorbeeld van het vernuft van nieuwe database technieken. Door middel van multidimensionale data analyse ontdek je heel eenvoudig de topics van papers en auteurs die verwijzen naar een bepaald paper. Kijk zelf en oordeel.

Healthcare

Deze presentatie handelde over wat IBM gerealiseerd heeft in de healthcare sector. Het was althans een mooie case.

Semantics zijn ontzettend belangrijk voor healthcare. Met IHE is het de bedoeling om een standaard te creëren, maar geen W3C standaard.

Informatie moet ook makkelijk gedeeld kunnen worden. Nu is die medische informatie trouwens aanwezig in meerdere repositories (ziekenhuis A, arts B, arts C,…). Laten we dan ook alles op één plaats centraliseren, waarbij interoperability vanzelfsprekend nodig is.

Via het Open Healthcare Framework binnen Eclipse kan je makkelijk connecteren tot de service en er bovenop bouwen. Daarnaast is er ook nog een webservice, en blijkbaar is de verhouding 50/50 tussen het gebruik van beiden.

Het voorbeeld van het Middle East Consortium, waarbij IBM de leiders van het Midden-Oosten samenbracht en hen de infrastructuur gaf, met een web2.0 applicatie (inclusief xml om te analyseren en statistieken te vergaren) wijst op de kracht van het initiatief.

Kijk ook eens naar het indrukwekkende Medical Information Hub/ASME, waarbij anatomische informatie gemapt wordt naar een 3D model.

Cloud Computing

De volgende presentatie gaf niet zozeer een definitie over wat Cloud Computing nu juist is. Wel gaf je het inzicht om je te situeren in de wederom brede wereld van Cloud Computing.

Maar goed, het idee is dat je je gaat focussen op je applicatie en dat je dus het datacenter gaat outsourcen naar de cloud in plaats van eigen datacenters in te planten.  Maar het is allemaal begonnen bij Grid Computing, en toen was er Utility Computing en SaaS. Deze gaven mee vorm aan de concepten achter Cloud Computing.

Je moet als bedrijf steeds afwegen en je balanceren tussen kost versus risico op privacy en veiligheidsproblemen evenals de SLA‘s grondig bestuderen. De opportuniteit is er sowieso. Een ander punt waarop gewezen werd, is het feit dat het nu nog een hype betreft. Mensen zijn ook niet comfortabel met nieuwe technologieën en zijn vaak terughoudend. Kijk maar naar online banking, dat 10 jaar nodig had om van de grond te komen.

Je zou IBM ook niet meteen associëren met Cloud Computing. En het is weer bewezen dat ik mijn vooroordelen opzij moet schuiven. Hoe je het draait of keert, IBM heeft expertise (bottom-up!) en kan dat eenvoudig toepassen.

Hoe ziet een Cloud Computing configuratie er dan uit bij IBM? Eigenlijk vanzelfsprekend is dat een Z-serie machine, waar dan 1000 virtuele machines op draaien, waardoor er ook minder energie verbruikt wodt. Deze virtuele machines opereren parallel en berekeningen gebeuren dus op zeer uiteenlopende plaatsen.

Cloud Application Providers

Ten eerste heb je service brokers, die zich specialiseren in het repackagen en management issues aanpakken. Voorbeelden zijn morph Labs en rightscale. Daarnaast zijn er de application providers zoals salesforce.com, startups en SMB’s. Deze laatste twee werken op basis van het pay as you go principe, wat vendor lock-in voorkomt. Tenslotte zijn er nog de gratis diensten zoals Google apps, maar daar ben je dan weer beperkt omdat je enkel Python kan gebruiken. 

Vrij exclusief nog kregen we te horen dat IBM bezig is aan Altocumulus, een management tool om verschillende clouds te deployen. Je krijgt een soort van cloud stack on demand. Zo wordt er ook gebundeld met de Amazon cloud bijvoorbeeld.