Tag Archives: universiteit

Flexibel beheer van gedistribueerde sociale netwerksites

Voor het vak security management werd er gevraagd om een paper te schrijven. Voor mij was de keuze snel gemaakt: FOAF+SSL (a.k.a. Secured WebID).

FOAF+SSL is in feite is het niet meer dan een user-centric federated identity system, maar dan van een invalshoek vanuit het Semantisch Web. TLS wordt gebruikt om een beveiligde communicatie op te zetten. Verder maakt het authenticatie mechanisme gebruik van X.509 certificaten, waar het veld SubjectAltName het certificaat linkt met een FOAF-profiel. Authenticatie kan gebeuren met één klik, wachtwoord of gebruikersnaam moeten niet onthouden worden en het certificaat bevindt zich in de browser. Het certificaat wordt zelf aangemaakt en handgetekend of kan meerdere handtekeningen bevatten. Verificatie van het certificaat gebeurt op basis van dereferentie of Web van vertrouwen. In het geval van dereferentie gaat men met simpele GET na of de publieke sleutel in het certificaat overeenkomt met de sleutel in de FOAF file. Web van vertrouwen wordt voorlopig minder toegepast.
Tenslotte, Secure WebId kan niet bewijzen of iemand die zegt dat hij iemand is werkelijk is, maar het kan wel bewijzen dat diegene die het certificaat voorlegt het FOAF profiel kan bewerken.

Om het hele idee te begrijpen lees dan mijn artikel over FOAF+SSL maar door of bekijk de prezi presentatie eens.

Studentikoze activiteiten

De afgelopen weken waren goed gevuld met studentikoze activiteiten zoals bedrijfspresentaties, pokeravondjes.

Hoewel ik nog maar in mijn eerste master zit probeer ik al zoveel mogelijk te weten te komen van wat mijn kansen zijn in de arbeidsmarkt. En geef toe: bedrijfspresentaties inclusief receptie en etentje zijn mooi meegenomen, niet? Leve het statuut student!

Via the one club wil PricewaterhouseCoopers nieuw jong talent warm te maken om te solliciteren. En dus was ik op uitnodiging naar dat event gekomen, dat in het hippe Café d’Anvers was.

Het was geslaagd, maar nogal decadent; geen presentatie of zo maar puur entertainment met een quiz inclusief prijzen en heerlijke pasta. Ik heb wel met verschillende mensen kunnen spreken en verschillende visies gehoord. Uiteindelijk zaten we op het Falcon plein durum te eten met mannen van Tax & Legal.

Bij McKinsey op het Noorderterras was het gans anders: eerst een receptie met champagne, gevolgd door een presentatie met authentieke getuigenissen van werknemers op verschillende niveau’s (van starters tot director).  En een 3D filmpje waarin onder andere Axel Daeseleire aan heeft meegewerkt! Ik bedoel: hoeveel geld wordt hier wel niet mee gemoeid? Natuurlijk is management consultancy top niveau. Dat betekent dus getrouwd zijn met je werk (65 uren gemiddeld zeiden ze) en zonder MBA, doctoraat of grote onderscheidingen (uiteraard in combinatie met extra curriculaire activiteiten) moet je er al niet aankloppen.

Volgende week Discover Deloitte!

Koppelwerkwoorden

Iedereen kent ze wel, koppelwerkwoorden. Ja inderdaad, werkwoorden zoals schijnen, lijken, blijven, zijn enzovoort. Maar het concept dat blijkt niet altijd zo evident te zijn. Daarstraks in het college economisch Duits bijvoorbeeld. De docent vroeg iemand naar waar het koppelwerkwoord in de zin stond. Het werd al vlug duidelijk dat de persoon in kwestie niets meer van zinsontleding begreep. De vrouwelijke docent deed nochtans haar uiterste best om het de voorbije lessen met hand en tand uit te leggen. Waar staat het onderwerp en de persoonsvorm? kregen we meermaals te horen. Het was nodig want de resultaten van de herhalingsoefening waren ondermaats.

Wel, in de lagere school, ja zelfs in het middelbaar zag ik nooit het nut in van zinsontleding. Maar zaken zoals meewerkend voorwerp, de persoonsvorm, koppelwerkwoorden blijven cruciaal zie ik nu in. Tegen iemand die Latijn heeft gestudeerd hoef ik dat wellicht niet uit te leggen. Als je die concepten niet actief toepast vervagen die ideeën erachter en dan blijkt het allemaal niet meer zo evident te zijn. En inderdaad: op een universiteit kom je dan mensen tegen die niet meer weten waarover het gaat. Ik denk dat dit een ernstig probleem is. Je moet zoiets actief toepassen anders leer je het nooit. Maar van een student die universitaire studies onderneemt wordt nu eenmaal niets verwacht, motivatie is bij vele studenten dan ook zoek.

Dus: het klinkt misschien belachelijk maar ik propageer een systeem van permanente evaluatie en zeker ook voor schriftelijke vaardigheden. Hoe kan je anders een taal fatsoenlijk leren?

De kwaliteit van het taalonderwijs lijkt er trouwens ook niet op vooruit te gaan. Aan de KUL wordt taal beschouwd als een keuzemodule in derde bachelor en je bent helemaal niet verplicht om dat verder in je curriculum op te nemen. Op de UA worden er ook vanaf dit jaar ernstige veranderingen doorgevoerd waardoor je in plaats van drie verplichte talen de mogelijkheid hebt om slechts twee talen te volgen. Een goede zaak denk ik omdat je nog meer keuzevrijheid hebt. In principe zou je dan gewoon Engels en Frans kunnen kiezen waardoor je niet per se met Duits en Spaans in contact hoeft te komen. Maar uiteindelijk: je weet toch nooit waar je terecht komt als toekomstig handelsingenieur. Ooit sta je pardoes tegenover een Duitstalige of een Spanjaard en wat dan? Het lijkt wel of men nu redeneert dat men de taal-aspecten te veel heeft overschat in het verleden. Het voelt toch allemaal niet zo goed aan. Of redeneert men dat iedereen de Engelse taal machtig is? Die factor had ik nog niet overwogen.

Wie zoekt die vindt!

Vindt maar eens een bedrijf dat bereid is mee te werken aan een onderzoeksstudie van beleidsinformatica ! — een betere benaming ontbreekt me.

Ik heb letterlijk tientallen organisaties gecontacteerd met de vraag of men bereid was om een waardeketen— je weet wel, zo’n value chain — zou kunnen opstellen. Zo’n waardeketen geeft aan  welke bedrijfsprocessen er kunnen onderscheiden worden en hoe ze ondersteund worden met IT-applicaties. En maandag is de deadline al.

Mja, ik weet niet waar het aan lag maar vordering was verre zoek. Lag het aan mijn schrijfstijl of misschien het feit dat mijn e-mail te direct en te lang was? Ok, ik besef goed genoeg dat managers een druk leven hebben maar ik ben niet vies van een antwoord op een vraag. Ik heb toch altijd geleerd dat je nooit een aanbod mag afwijzen. Een regelrechte non heb ik meer dan eens mogen horen. Of men reageerde gewoonweg niet of ik kreeg een mooie verklaring; de ene verantwoording al origineler als de andere:

  1. we zijn bang voor bedrijfsspionage;
  2. onze IT-verantwoordelijke is voor lange tijd afwezig;
  3. wegens organisatie-omstandigheden kunnen we u niet van dienste zijn

Kregen onder andere een hoogst persoonlijke mail (arrogantie alom) van mij: De Koninck, InBev, Dierengezondheiszorg, All Crump en Pasec. En flyer.
Maar wat hoor ik vandaag? Bam: MCC; een vzw dat zich met melkkwaliteit en melkproductiecontrole (wat een woord!) bezighoudt gaat in op ons aanbod. Zelfs een afspraak. Een opluchting, maar ik had toch liever een commerciële organisatie geïnterviewd. Zoals flyer. Gelukkig dat we nu tenminste niets uit de duim moeten zuigen.

Maar voor de rest: één en al euforie. Morgenvroeg om 10 uur afspraak.
Ik zou dringend ‘ns in mijn bed moeten kruipen eigenlijk.
Maar nee, ik ga nog niet slapen, ik ben aan het wegdromen bij de klanken van de band Air Traffic. Want geef toe: Fractured Life is toch wel een enorm strakke plaat.