Tag Archives: Wikipedia

Knol: de wedloop naar digitale erkenning

Knol is in publieke beta gegaan enkele dagen geleden. Iedereen spreekt over een Wikipedia concurrent, maar is dat ook zo? Even de vergelijking maken.

Ratings

Bij Knol kan iedereen expert zijn, voorwaarde daartoe is wel dat je knols goede ratings behalen want indirect wordt jezelf als schrijver gewaardeerd of onderuit gehaald omdat anderen je schrijfsels kunnen beoordelen. Dit is een dimensie die Wikipedia niet heeft, en op die manier wordt ook mee de kwaliteit bepaalt van de content. De vraag is maar of spammers (Uitgaande links hebben trouwen geen rel="nofollow" attribuut) en andere belanghebbenden (bedrijven, politici) hier geen misbruik van zullen maken. Hoe dan ook: ongepaste inhoud kan worden gemeld en uiteindelijk zal Google je wel snel doorhebben.

Customization

Een ander verschil met Wikipedia is de hoge mate van persoonlijke controle. Ten eerste kan je zelf de mate van samenwerking instellen. Je hebt de keuze tussen open collaboratie, gemodereerde collaboratie (bijwerkingen moeten bevestigd worden door de auteur) en gesloten collaboratie. Ten tweede kan je zelf een licentie toekennen. Standaard wordt de Creative Commons Attribution 3.0 License toegepast, maar je kan je schrijfsels ook beteugelen met de Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License ofwel opteer je er gewoon voor om alle rechten voor te behouden.

Community vorming en het belang van het individu

Bij Knol draait het ook meer om de community: je kan andere “experten” uitnodigen om samen een artikel te schrijven en om artikels te becommentariëren of zelfs te reviewen. Daarnaast staat het individu in de kijker door middel van het persoonlijke profiel. Het draait om jou en je kennis. En misschien ook niet onbelangrijk: jij en je kennis zijn vindbaar op zoekmachine gigant Google.

Eenvoud en zelfcontrole

Een knol (unit of knowledge) schrijven is kinderspel. De WYSIWYG is erg handig in gebruik. Een titel, samenvatting en tekst opgeven is voldoende. Inhoudsopgaven worden automatisch gegenereerd door middel van de gebruikte hoofdingen. Geloof me, een wereld van verschil dus met Wikipedia waarbij een artikel schrijven, publiceren en zorgen dat het daar blijft verre van evident is. Hier geen institutionele regeltjes en censuur zoals dat op Wikipedia wel onverkort van toepassing is. In principe kan je ook schrijven over wat je wil (natuurlijk geldt het standaard beleid wel), in eender welke taal. Je hoeft ook geen neutrale visie te hebben ten aanzien van een bepaalde topic, het is meer een kennis informatiesysteem. Er kunnen trouwens meerdere knols over 1 bepaald onderwerp worden geschreven. Ook qua opmaak zijn er geen limieten: je kan naar eigen voorkeur afbeeldingen toevoegen en HTML invoegen, maar deze laatste wordt sterk gefilterd door Google.

Google’s plan

Ook zeer opmerkelijk: je kan bij je knols Google adsense advertenties plaatsen. Op Techcrunch lezen we dat Wikipedia content ook snel te vinden zal zijn op knol. Wikipedia artikelen zijn namelijk vrij om te kopiëren onder de GNU licentie. Op die manier hebben ze toch nog een manier gevonden om de non-profit organisatie Wikipedia te verzilveren. Ze zijn daar ook niet dom hé in Moutain View.

Hé, ik ben het wel hoor

Ook nog even het volgende vermelden. Vaak hoor ik het argument dat iedereen iets op het Internet kan plaatsen onder jouw naam. Dat is ook de reden waarom vele mensen (bloggers en web2.0 mensen niet meegerekend) zo terughoudend zijn op het Internet, me dunkt. Wat volgens mij Knol echt interessant maakt, is dat het je toelaat om jezelf te verifiëren (momenteel enkel US). Je kan kenbaar maken dat jij het bent, als je een mobiele telefoon hebt op naam, of op basis van debet kaart gegevens. Trouwens, denk verder: zouden we ons ooit op het web kunnen authenticeren met onze identiteitskaart? Op die manier zijn die kaartlezers toch nog voor iets nuttig.

Maar goed, de vraag is natuurlijk of jij bereid bent deze gevoelige informatie aan Google af te staan. Op de name verification pagina valt wel te lezen:

We will not share your information with anyone other than the third party database providers that process these verifications for us, and your verification information will be treated and stored securely throughout this process. After the verification process is complete, Google will not display or share any of the information you provide except your name, which will be displayed on Knol as your verified author name.

Allemaal mooi en wel, maar nochtans zijn er enkele tekortkomingen aan de service. Mathematische vergelijkingen worden (nog) niet ondersteund en wat mij toch wel stoort zijn de nu losstaande artikelen waar geen logische of systematische ordening in zit. Maar misschien is dit juist de bedoeling en ligt de focus echt wel alleen op het individu en zijn kennis. Dan wordt het een soort van platform dat volgens mij een serieus alternatief kan vormen voor een blog waar content en kennis primeert.

Conclusie

Voor Google is Knol geld putten uit de kennismaatschappij, terwijl het voor dokters, academische onderzoekers, journalisten en konsoorten het een wedloop is naar persoonlijke herkenning. En daar doe ik maar al te graag aan mee. Reviews en suggesties zijn hartelijk welkom.

The Truth About Wikipedia: mijn gedachten

Onlangs verscheen The Truth About Wikipedia op de VPRO, maar ondertussen is de documentaire ook op YouTube te vinden. De film van IJsbrand van Veelen doet vele vragen rijzen: mag iedereen zomaar zijn mening geven of moet het online publiceren uitsluitend overgelaten worden aan experten?

Of je nu internet ondernemer, academicus of occasioneel surfer bent: de film culmineert in een interessant debat waar we allen meer dan ooit bij betrokken zijn. Twee partijen worden tegen elkaar uitgespeeld. Enerzijds zijn er de Wikianen (Larry Sanger en Jimmy Wales) en web guru Tim O’Reilly. Anderzijds is er Andrew Keen, de auteur van The Cult of the Amateur, en Bob McHenry, de editor-in-chief van de Encyclopedia Britannica.

De documentaire en Keen’s standpunt

In essentie gaat de documentaire over de reïncarnatie van het Internet, web 2.0, en wat daar de gevolgen zijn voor de samenleving. Web 2.0 gaat over conversatie, collaboratie en communicatie. Mensen, de gebruikers van het Internet, willen vandaag zelf contribueren en participeren op dat web. Sociale netwerken als Myspace, Facebook, Twitter worden massaal gebruikt. Ook Wikipedia, de online encyclopedie, is een groot succes. In Wikipedia kunnen gebruikers artikels lezen, maar ook de inhoud van zo’n artikel zelf aanpassen en erover discussiëren. Het is daaromtrent dat Keen een groot probleem ziet. Hij propageert het volgende.

In reply, I explained I was working on a polemic about the destructive impact of the digital revolution on our culture, economy and values. It’s ingorance meets egoism meets bad taste meets mob rule. “On steroids”.

In deze digitale samenleving kan iedereen participeren. Ook op Wikipedia, waar alle kennis van de mensheid zich bevindt, kan men naar believen zijn eigen waarheid plaatsen. Wat als ik, professor of expert, een artikel op Wikipedia wens aan te passen, ben ik dan zeker dat het er morgen nog zal staan en het niet door een 17 jarige, die dezelfde zekerheid als mij heeft, wordt aangepast? Bijgevolg is Keen van mening dat informatie door experten dient afgeleverd te worden, net zoals dat in de Encyclopedia Britannica het geval is. Web 2.0 kadert volgens hem gewoon in de verdere individualisering van de samenleving. De samenleving is dus gefragmenteerd, meer en meer gepersonaliseerd en geïsoleerd. Dat uit zich reeds in de media. Keen stelt dat de web 2.0 cultuur en ideologie vergelijkbaar is met de Californiaanse gebaseerde hippie cultuur van de jaren 60 waar men van de samenleving wilde weg vluchten. Weg van de “waarheid”, weg van de instellingen. Het is dan ook geen toeval dat de Sillicon Valley gebaseerde bedrijven, ook in Calfornia gevestigd trouwens, deze gesofisticeerde interactieve systemen (blogs, Wikipedia,…) bouwen (opmerkelijke observatie trouwens). Zij zijn Utopianen die ervoor zorgen dat er juist minder democratie, minder vrijheid en gelijkheid is in deze wereld omdat kennis gefragmenteerd geraakt.

Mijn bedenkingen

Als blogger ben ik absoluut niet akkoord met Keen zijn ideeën. Het gaat erom, dat ik denk dat Keen en navolgingen dezelfde soort mensen zijn als diegenen die in de pre Industriële Revolutie de stoomlocomotief weg lachten.

Miskenning van het Internet concept

Het Internet is nog steeds de meest democratische plek op de wereld. Alle mensen, wereldwijd, kunnen er informatie vinden en delen zodat er kennis overgedragen kan worden. Keen wilt hier duidelijk niets van weten. Keen keert zich af tegen de amateur, de blogger, de internet surfer: het Internet.

Ook wat Wikipedia betreft ben ik niet akkoord: het is doorgaans accurater als de Encyclopedia Britannica en sneller, meer interactief, dynamischer en vaak ook betrouwbaarder als vele andere traditionele media. En dat is wetenschappelijk bewezen ook. Het idee dat ieder menselijk wezen zomaar kennis kan aanpassen is geen utopie. Het is er en het werkt wel degelijk.

Wat is waarheid?

Waarheid is relatief. Kan iemand überhaupt zeggen dat iets de ultieme waarheid is? Wat is waarheid trouwens? Iedereen kijkt door zijn eigen ogen en dus heeft iedere mens zijn eigen waarheid. Het zijn niet alleen de experten en academici die zomaar autoritair de waarheid moeten opleggen. Ik ben stellig van mening dat waarheid een democratische aangelegenheid is. Als we de waarheid kunnen rechtvaardigen door meer mensen (die vandaag op het Internet zijn), beschikken we bijgevolg ook over meerdere invalshoeken op een materie. Het kadert uiteindelijk ook in het concept van creativiteit en de daar mee gepaard gaande destructie en innovatie.

Over technologie en the Shift of Control

Nieuwe technologieën laten ons toe om kennis te creëren en te delen en het is zeker niet technologie die ons maakt zoals Keen beweert. Het is alsof Keen en zijn aanhangers voor God willen spelen door autoritair en eenzijdig de waarheid op te leggen, terwijl de waarheid democratisch is. Het is een machtsspel in hun ogen. In de media wereld is er een Shift of Control: mensen bepalen zelf wat hen interesseert, wat het nieuws haalt, wat belangrijk is voor hen en welke producten hen interesseert. Mensen zoals Keen hebben het daar blijkbaar moeilijk mee en vonden Wikipedia waar ze zich konden op afgeven. Om terug te komen op technologie: ook de IT Crowd, die deze technologieën uitvinden beschikken over veel macht, ze hebben de touwtjes in handen. Nochtans nemen zij wel hun morele verantwoordelijkheid op, onder de vorm van de Open Source community.

Nogmaals: ik keur Keen zijn houding ten zeerste af, net zoals ik het afkeur dat communistische staten als China censureren op het Internet. In dit verband zie ik trouwens gelijkenissen met de ideologie van Marx en de strijd van de arbeidersklasse. Moeten wij bloggers, gebruikers van Wikipedia en andere democratische platformen strijden om het behoud van het Internet zoals het nu is?

Conclusie

We zitten middenin in een informatie revolutie en deze film heeft een interessant debat teweeg gebracht waarover nog niet alles gezegd is. Mijn standpunt is duidelijk. De wereld is van iedereen en dus ook het Internet. Ik vind het verkeerd om, wat kennis beheer betreft, je alleen maar te leiden door gatekeepers als in journalisten, experten en academici want laten we eerlijk zijn, de waarheid is van iedereen. Allen behoren we tot onze eigen cultuur te kunnen bijdragen.