Startup Manager 1.0

Startup Manager is een programma om de programma’s die automatisch opstarten als windows opstart te beheren.
Je kan met dit programma dus programma’s toevoegen aan het windows startup onderdeel en programma’s ervan verwijderen.

Met deze versie van Startup Manager (1.0) kan je het volgende doen:
– Programma’s toevoegen / bewerken / verwijderen van het startup onderdeel in het windows register
– Hetzelfde voor de startup map
– En bij win.ini zit de berperking dat je de items niet kunt bewerken

Ik heb dit programma om twee redenen gemaakt. Ten eerste omdat ik me eens wou verdiepen in het windows register. En ten tweede omdat het iets handig is, je kan dit programma gebruiken om spyware of virussen uit het windows startup onderdeel te verwijderen en dergelijke.

Wil je dit programma ook hebben?
downloaden maar!

Het is mijn bedoeling om de source van dit programma vanaf versie 2.0 online beschikbaar te stellen. Dit voor de eenvoudige reden dat er momenteel nog geen Startup Manager website is en ik hoop dat er tegen versie 2.0 wel één is.

Glenn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *