Een applausje voor sabam

Als je ooit een fuif gegeven hebt, dan weet je wel waar het over gaat. Je moet dan aan sabam geld betalen voor de muziek die je die avond laat horen. Anders ben je illegaal bezig. Sabam is dus één van de instanties waar je auteursrechten op muziek moet betalen.
Het toppunt is nu, dat onze brave mensjes van sabam soms zelf wel eens wat geld durven achterhouden! Nu is er een aanklacht tegen hen ingediend en er is zelfs al een huiszoeking geweest.
Mijn raad is dus, moest je ooit een fuif geven, betaal niet aan sabam, ze houden het toch zelf.

Meer weten? Lees de reactie van sabam zelf.

Glenn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *