Koppelwerkwoorden

Iedereen kent ze wel, koppelwerkwoorden. Ja inderdaad, werkwoorden zoals schijnen, lijken, blijven, zijn enzovoort. Maar het concept dat blijkt niet altijd zo evident te zijn. Daarstraks in het college economisch Duits bijvoorbeeld. De docent vroeg iemand naar waar het koppelwerkwoord in de zin stond. Het werd al vlug duidelijk dat de persoon in kwestie niets meer van zinsontleding begreep. De vrouwelijke docent deed nochtans haar uiterste best om het de voorbije lessen met hand en tand uit te leggen. Waar staat het onderwerp en de persoonsvorm? kregen we meermaals te horen. Het was nodig want de resultaten van de herhalingsoefening waren ondermaats.

Wel, in de lagere school, ja zelfs in het middelbaar zag ik nooit het nut in van zinsontleding. Maar zaken zoals meewerkend voorwerp, de persoonsvorm, koppelwerkwoorden blijven cruciaal zie ik nu in. Tegen iemand die Latijn heeft gestudeerd hoef ik dat wellicht niet uit te leggen. Als je die concepten niet actief toepast vervagen die ideeën erachter en dan blijkt het allemaal niet meer zo evident te zijn. En inderdaad: op een universiteit kom je dan mensen tegen die niet meer weten waarover het gaat. Ik denk dat dit een ernstig probleem is. Je moet zoiets actief toepassen anders leer je het nooit. Maar van een student die universitaire studies onderneemt wordt nu eenmaal niets verwacht, motivatie is bij vele studenten dan ook zoek.

Dus: het klinkt misschien belachelijk maar ik propageer een systeem van permanente evaluatie en zeker ook voor schriftelijke vaardigheden. Hoe kan je anders een taal fatsoenlijk leren?

De kwaliteit van het taalonderwijs lijkt er trouwens ook niet op vooruit te gaan. Aan de KUL wordt taal beschouwd als een keuzemodule in derde bachelor en je bent helemaal niet verplicht om dat verder in je curriculum op te nemen. Op de UA worden er ook vanaf dit jaar ernstige veranderingen doorgevoerd waardoor je in plaats van drie verplichte talen de mogelijkheid hebt om slechts twee talen te volgen. Een goede zaak denk ik omdat je nog meer keuzevrijheid hebt. In principe zou je dan gewoon Engels en Frans kunnen kiezen waardoor je niet per se met Duits en Spaans in contact hoeft te komen. Maar uiteindelijk: je weet toch nooit waar je terecht komt als toekomstig handelsingenieur. Ooit sta je pardoes tegenover een Duitstalige of een Spanjaard en wat dan? Het lijkt wel of men nu redeneert dat men de taal-aspecten te veel heeft overschat in het verleden. Het voelt toch allemaal niet zo goed aan. Of redeneert men dat iedereen de Engelse taal machtig is? Die factor had ik nog niet overwogen.

3 thoughts on “Koppelwerkwoorden”

 1. Als je een systeem van permanente evaluatie promoot, dan veroordeel je je tot veel hoor! Ik, persoonlijk, heb mijn handen meer dan vol aan het leren van mijn rechtsvakken zonder daarbij kennis van vroeger permanent te moeten herhalen… Ik denk dat er zo veel dingen zijn die men minder goed kan doordat men ze niet vaak meer moet toepassen… Eens gepeild naar je kennis en je bent erdoor, acht men dat je het kent voor de rest van je leven…

  Ik denk nog steeds dat Engels veel oplost. En als door een verschillende taal men elkaar echt op geen enkel mogelijk manier kan verstaan, heb je altijd nog de tolken!

 2. Triest eigenlijk…

  Idd, iemand die Latijn gestudeerd heeft krijgt die dingen 6 jaar lang te horen en ‘t zou al erg zijn moest men het dan nog vergeten =s
  Die permanente evaluatie hebben wij toch deels al? Als er schrijffouten in een groepswerk, presentatie, paper, etc. staat, zelfs als het niet voor een taalvak is, worden deze toch verbeterd? En deze fouten doen je ook punten verliezen! Zeer logisch vind ik, in een universiteit is het minste dat men kan vragen een grondige kennis van je eigen moedertaal, toch?

  De echt pure theorie zou ik echter niet herhalen. Zoals Henk zei, er zijn meer dan voldoende vakken om te onderwijzen die effectief iets met je richting te maken hebben. Het zou natuurlijk wel een vak kunnen worden waar je punten mee kan scheppen =)

  Al men redeneert dat iedereen het Engels machtig is hebben ze het goed fout! Op het hoger niveau kan dit wel kloppen, maar er zijn weinig mensen die op het hoger niveau beginnen. Ik heb al vaak genoeg verhaaltjes gehoord van zakenontmoetingen met vertegenwoordigers, concurrenten, collega’s, potentiële klanten,… die stroef verliepen omdat men zomaar aannam dat ze wel Engels of Nederlands spraken. Helaas hadden ze een klein detail over het hoofd gezien: die mensen kwamen uit Frankrijk, Duitsland,… en verwachtten eigenlijk hetzelfde.

  Ik wil echter niet zeggen dat ik de veranderingen in de UA slecht vind! Ik vind het beter dat studenten die maar 2 talen willen doen dat ook effectief doen i.p.v. tegen hun goesting een 3de taal leren die ze toch vergeten. Het feit dat men best meerdere talen leert spreken wil niet zeggen dat men deze nú moet aanleren! Het is aangeraden, ja, maar is het niet beter om je nu te concentreren op de basis van je richting en pas later aan de taal? Ik vind va wel alleszins =)

  Wat natuurlijk niet wegneemt dat je best 3 talen tegelijk mag leren als je dit lek vind, zoals ik ;D

 3. Nog even het volgende:

  Als je de vlaming zo bekijkt, denk ik dat we eigenlijk niet te klagen hebben. Een gemiddelde Vlaming heeft algauw de nodige basiskennis van Duits, Frans en Engels. Met het Nederlands erbij komt dat op 4 talen… Walen spreken met moeite Nederlands (al begint het te beteren) en ik betwijfel of ze voldoende Engels kunnen. Nederlanders zijn enkel het Engels in beperkte mate machtig en bij de Fransen moet je met Engels al helemaal niet komen aandraven… Talen op een hoger niveau leren komt sowieso niet veel voor. Tenzij je tolk wilt worden of een ander taalgericht beroep wilt uitoefenen. Het is dus normaal dat je een basiskennis van een taal hebt waarmee je je uit de slag kunt trekken (dus net niet stroef…) Meer moet dat niet zijn…

  Verder gaat de internationalisering ervoor zorgen dat we niet anders kunnen dan verschillende talen leren. Anders blijven we achter en uit lijfsbehoud zullen we onszelf verplichten de nodige talen te leren…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *