Video conversaties vanuit andere perspectieven

De introductie van video commentaren op Techcrunch deed heel wat stof opwaaien in de blogosofeer. Op ReadWriteWeb stond te lezen waarom video reacties overroepen zijn. Aanvankelijk juichte ik video conversaties toe, dat wil ik een beetje nuanceren en mijn mening beter onderbouwen.

Het is inderdaad zo, dat zoekmachines de inhoud van video’s niet kunnen scannen. Het klopt dat je geen hyperlinks kan gebruiken in video’s zoals je dat normaal gewoon bent. Toegankelijkheid is echter het grootste probleem: dove mensen worden sowieso al uitgesloten met klank en geluid en blinde mensen gebruiken screen readers die tekst voorlezen, wat ook met beeldmateriaal (nog) niet mogelijk is. Video reacties zouden ook moeilijker te modereren zijn: akkoord, maar ik denk niet dat mensen massaal video’s zullen gebruiken. Je leest toch ook niet alle honderden reacties op een nieuwssite?

Of de kwaliteit van reacties door middel van video’s er op vooruit gaat durf ik niet zeggen, maar of ze er op achteruit gaat is ook niet zeker. Het gebruik van verbale graffiti (euhm, err, enzovoort) kan lastig zijn en het filteren van verschillende video’s kan ook menig tijd innemen. Daarom dat ik denk dat het misschien geen slecht idee is een reputatie systeem (denkrichting vroegere comment rating) voor diensten als viddler en seesmic te ontwikkelen. Hierdoor zouden gebruikers beoordeeld kunnen worden op basis van de kwaliteit (inhoud en spraakvaardigheid) van hun reacties door andere gebruikers.

Ondanks de opgesomde limieten, ben ik hoe dan ook nog steeds een hevig voorstander voor video conversaties. Voor mij tellen de mogelijkheden vooral. Het is ten eerste een nieuwe, persoonlijk communicatiekanaal. Bovendien is het reeds bewezen: het Internet is verzot van video’s. YouTube, podcasts, screencasts en Zattoo zijn maar enkele succesvolle voorbeelden. Voor lifeblogs en sites zoals blip.tv zie ik een hoog potentieel voor video conversaties, maar minder voor bijvoorbeeld nieuwssites. Het is alleszins gedurfd van TechCrunch. Tenslotte is het waar dat er accessibility problemen zijn met video, maar heb je ooit al eens iets negatiefs gehoord daarover bij YouTube? Verreik horizonten en wees niet zo terughoudend, het kan heus geen kwaad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *