Master thesis: the beginning

Afgelopen jaren is mijn passie voor het Semantisch Web enorm gegroeid. Zo schreef ik onlangs nog een paper over hoe beveiliging ingevuld kan worden. Nu we in het laatste jaar zitten van de opleiding Handelsingenieur optie beleidsinformatica, worden we verwacht een eindverhandeling te schrijven.

Mijn onderzoek situeert zich op het gebied van het analyseren van bedrijfsprocessen. Volgens mij een beetje de essentie van mijn studies. Meer specifiek handelt het over de semantiek bij bedrijfsprocessen, en dat is waar het Semantisch Web een bijzondere rol kan spelen. Dan denk ik vooral in de richting van grafen en ontologische modellen. Er wordt vertrokken van een BPMN model waar semantiek een zorg is. Vervolgens wordt er gekeken naar welke technieken er zijn op het gebied van Semantisch Web om zulke BPMN notaties te (her) modelleren ter verbetering van de proces analyse.

Voor geïnteresseerden heb ik het thesis voorstel online geplaatst. In februari meer over mijn vorderingen.

De beste wensen voor het nieuwe jaar overigens!