Douchecultuur

In bad. Wij zijn in onze huidige douchecultuur gewend om minstens eenmaal per dag onder de douche te gaan en elke dag schoon ondergoed aan te trekken. Vroeger was dat anders. Eenmaal per week werd er water gekookt aanvankelijk op het fornuis later op een “Duveltje”, dit was een klein kacheltje waarop een grote wasketel paste. De grote teil werd klaar gezet en het water werd in die teil gedaan. Daar kon ieder achter elkaar in. Als het water te vuil was kwam er nieuw of als het te koud was dan werd er wat heet water bij gedaan. Pas in 1954 toen hun huis werd verbouwd kreeg de familie een douche.

Bron

Gisteren ontsproot een interessante discussie over douchecultuur in de Lage Landen. Het is namelijk zo dat we over het algemeen bij ons eigenlijk niet veel baden, laat staan douchen. Het gaat immers niet op dat de meerderheid dagelijks een douche neemt. Maar hoe komt dat? En maakt dat ons vieze mensen?

Eerst en vooral moet je volgens mij de dingen in historisch perspectief zetten. De douchecultuur maakt de laatste jaren een belangrijke ontwikkeling door. Het gemiddeld watergebruik is immers ontzettend gestegen de afgelopen tien jaar. Mensen hebben nu meer luxe dan vroeger. Ze willen maximaal conformt, en ze hebben ook meer koopkracht en mogelijkheden. We vinden hygiëne belangrijker dan in de zestiger jaren, overspoeld door onzorgzame hippies. 

Toch blijft water duur. Gebruik kost veel, omdat het uit de grond gepompt moet worden. Maar denk ook aan de milieubelasting. En vooral in Nederland de invloed van het Protestantisme dat een zuinige en sobere moraal predikt en zich afzet tegen het machtsmisbruik en de rijkdom van de Rooms-Katholieke kerk. Die invloed is er in beperkte mate nog steeds. Al voorgaande punten hebben een invloed op ons watergebruik en de douchecultuur. 

Wat me vooral opvalt in dit artikel is dat niet-westerse allochtonen twee keer zovaak douchen als autochtonen en ook nog eens langer. En dat het watergebruik voor douchen en baden thuis in de laagste welstandsklasse 57% hoger is dan in de hoogste welstandsklasse.

Vaker douchen wijst op meer hygiëne. Het is zo dat ze in het Verre Oosten vaker douchen. Daar is wel een douchecultuur.  Is het dan niet ironisch dat wij vaak neerkijken op Oosterse culturen? Dat wij het vooroordeel hebben dat zij minder hygiënisch zijn? Het heeft allemaal te maken met klimaat en hoe je lichaam daar op reageert. Je gaat namelijk meer zweten in een tropisch klimaat dan in een gematigd klimaat. En op het platte land wassen mensen zich ook meer in de rivieren. Daar moet het water niet uit de grond gepompt worden.

Soms is een beetje perspectief nodig.

2 thoughts on “Douchecultuur”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *