Wat met vele en grote bestanden e-mailen

We waren een mail aan het opstellen, 10 bestanden toegevoegd in bijlage.

“Dat is toch niet professioneel, meneer?”

Nee, inderdaad, je kan beter de bestanden comprimerren in een ZIP of RAR file.

Een eerste probleem waar je tegen aanloopt: hoe comprimmeer je die bestanden? Het is namelijk zo dat je aparte software nodig hebt om deze bestanden te archiveren. Voor zover ik weet is dat niet ingebouwd in eender welk e-mail programma, zij het onder de vorm van een plugin architectuur of built-in in de kern.

Eigenlijk zou je mail client dus over een soort mechanisme moeten beschikken dat automatisch en on-the-fly bestanden “zipt”. Geen externe software meer nodig!

Helaas pindakaas.

Zo werkt het nu eenmaal niet. En hoe standaardiseer je zoiets ook? Onder welk formaat presenteer je de resem aan bestanden: (g)zip, 7z, RAR?  En vanaf hoeveel bestanden ga je het automatisch comprimmeren? Of doe je dat vanaf er een bepaalde bestandsgrootte wordt overschreden?

Hier is hoe het nu werkt:

De zender voegt de 10 bestanden afzonderlijk toe. Er is absoluut geen sprake van compressie. De catch is dat aan de zijde van de ontvanger, e-mail programma’s welk vaak een “download all” button hebben, wat het leven van de eindgebruiker een stuk makkelijker en efficiënter maakt. Zo ook g-mail:

Maar heel dit verhaal dient eigenlijk aan de kant van de zender gebeuren, mij dunkt. Een mail van pakweg 15 MB oogt simpelweg niet professioneel, is ook niet praktisch. Het maakt al een stuk verschil als je onder de 10MB grens blijft. Compressie is dus broodnodig.

Maar hoe implementeer je die compressie? Ik bedoel, wat als de eindgebruiker die compressie  software niet geïnstalleerd heeft?

Tja, een assumptie die er vanuit gaat dat de eindgebruiker een file kan unzippen is niet aannemelijk.

Vandaar dat er over zulke dingen nagedacht moeten worden. En deze denkoefening is wellicht al vele malen gemaakt.

Maar kunnen we zoiets standaardiseren binnen een mail protocol?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *