Het gebruik van Internet in de klas

Clo Willaerts ziet alleen maar voordelen in het gebruik van draadloze netwerken en gsm’s op school. De Raad van Europa wil echter een totaalverbod op elektromagnetische velden doorvoeren omdat uit een rapport bleek dat het de gezondheid van kinderen kan schaden. Clo zegt dat het argument gebruikt wordt door leerkrachten in heel Europa om de jeugd weer bij de les te krijgen. Volgens mij gaat het debat inderdaad over het wel of niet gebruiken van Internet in de klas.

Ten eerste denk ik dat ook andere reden aangehaald kunnen worden om Internet uit de klas te weren. Dan heb ik het over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale netwerksites, dat sommigen menen dat user generated content professionalisme vernietigt en kwaliteitsmateriaal onmogelijk maken. Of nog, dat door veel bezig te zijn op Internet, onze hersenen veranderen. Dat we sneller zijn afgeleid, en niet meer instaat zijn om ons goed te concentreren op lange teksten en daardoor ook minder goed kunnen nadenken. Allemaal argumenten die pleiten tegen Internet-gebruik omdat het ons schaadt.

Ten tweede ziet Clo twee mogelijkheden om de internetjeugd weer bij de les te krijgen. Een eerste strategie is dat de studenten notities nemen en bijkomende informatie zoeken via het Web. Alles wat op hun scherm staat wordt geprojecteerd op de muren van de klas zodat de  de rest kan mee leren. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat de klas gadget- en connectieloos is. Vlak voor je de “Walden Zone” binnengaat, hang je al je gadgets aan de stekker in een kastje dat op slot kan. Ik zie echter nog een derde mogelijkheid, ergens tussen de twee in. Een gematigde oplossing. De voorstellen van Clo zijn namelijk alles of niets. Ik denk dat we ons in eerste instantie moeten afvragen wat de educatieve waarde is van het Internet in ons onderwijs. Onderwijs moet een democratisch gebeuren blijven, en zo kan een steinerschool andere opvatting hebben dan het gemeenschapsonderwijs over het gebruik van Internet in de klas. In de roman Little Brother van Cory Doctorow, wordt er gesproken over schoollaptops die uitgerust zijn met op maat gemaakte software. In sterk gereguleerde sectoren is dat ook niet heel ongewoon dat het Internet maar in beperkte mate gebruikt kan worden. Web filtering technieken kunnen hier ingezet worden en corporate policies kunnen het gebruik van sociale netwerksites weren om tot een acceptabel gebruik van informatiesystemen te komen. Dit is in feite precies waarvoor een Demilitarized Zone wordt ingezet. En hoe zit het dan met privacy en al? Ook daar moet over gereflecteerd worden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *