De Wall Street code

In België hebben we Koppen (XL) en Telefacts, maar in Nederland is er de tegenhanger Tegenlicht, elke maandagavond op Nederland 2. Gisteren stootte ik op een zeer interessante documentaire hoe de financiële markten functioneren en hoe de ontwikkeling van de automatisering zich heeft voltrokken over de afgelopen 30 jaar. De invalshoek hierbij is vanuit de algoritmebouwers. Zij zijn namelijk de enigen die het samenspel van mens, computer en markt nog enigszins doorgronden.

Je krijg inzicht in de binnenkant van het financiële systeem, dat steeds meer en meer geautomatiseerd is. Eigenlijk heeft het niet veel meer met economie te maken. Waar de markten eigenlijk een plek zijn waar investeerders en bedrijven elkaar vinden, zijn ze verworden tot een ondoorgrondelijk stelsel van datacentra waar de uitvoeringssnelheid en de kwaliteit van de algoritmes allesbepalend zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *