Tag Archives: IBM

Shape Your Future: technology event

Dag 2 was eigenlijk al evengoed als dag 1, maar hoewel dit keer de focus op technologie lag was er nauwelijks verschil tussen beide events.

Wederom een welkom, gevolgd door een impact van de CEO study voor CIOs door Kasper Peters en Ronald Smet. De studie heeft het over het creëren van een virtuele collaboratie klimaat om een globaal geïntegreerde omgeving te ondersteunen door middel van standaarden, cultuur en openheid. Maar waarom wil je dan groene IT? De meest gegeven antwoorden zijn niet verwonderlijk: 1) omdat het een mooie business case is; 2) om milieu redenen; 3) als showcase voor innovatie; 4) om credibiliteit, imago en vertrouwen op te bouwen. Tenslotte volgde nog de terechte opmerking dat snelheid cruciaal is voor IT en dat IT medewerkers niet getraind zijn om te veranderen aan nieuwe eisen.

Toen volgde er een panel, geleid door Sandy Carter (VP SOA, IBM), Freddy Van den Wyngaert (VP & CIO Agfa Healthcare), G. Fehervari (CEO Alfacam), Ronald Smet (Secretary CIO Forum and Partner Unicon Solutions) en Mary Mesaglio (Gartner CIO Research Team). Het onderwerp dat heel het panelgesprek beheerste was innovatie. Hoe wordt innovatie in jouw bedrijf ingezet? Het is vooral de bedoeling voor andere ondernemers om inspiratie op te doen. Fehervari legt uit dat ze bij Alfacam over Business Technology spreken in plaats van IT; er is een permanente interactie tussen beiden. Bij Agfa Health Care worden er 6000 mensen gemanaged en wordt IT opgesplitst tussen operations (cost reduction budget en invest budget) en trends zoals business process redesign, virtualisatie en consolidatie. Er is namelijk een wisselwerking tussen de twee. Ronald Smet meent dat IT (of IS, zoals hij altijd zegt) een waarde center is in plaats van een profit/cost center. IT is een enabler, maar ook een katalysator. Je moet geen master of technology zijn, maar wel goed beseffen waar de kansen liggen. Informatie is ook niet belangrijk, wel hoe informatie kennis kan worden. Mesaglio voegt er nog aan toe dat we vooral naar de methodologieën achter de tools moeten kijken. We moeten zelf het heft in handen nemen en zelf verandering sturen in plaats van vooral door verandering gestuurd te worden. Zowelriding als driving dus. Dan neemt het gesprek een andere wending, en gaat het over web 2.0 (Sandy’s achtergrond).  Fehevari benadrukt dat er vandaag te weinig regels zijn. Medewerkers zitten achter hun computer en we steken overdreven veel tijd in het sturen van nutteloze mailtjes naar collega’s die naast ons zitten. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de technische mogelijkheden versus het ethische aspect. Verandering moet ethisch gecontroleerd worden. Mesaglio is het daarmee akkoord, maar zegt dat we de architectuur moeten herontwerpen. Het is ook een kwestie van efficiëntie versus hindernis. Maar, zegt hij, er moet een cultuur gecreëerd worden in plaats van het opstellen van regeltjes. Het laatste topic is going global. Agfa Gevaert is internationaal erg actief en zegt dat er een shared service nodig is, en dat die ook gesteund moet worden door de top. Smet wijst ook nog op de resultaten van de CEO studie, waar de expected change verschilde van de delivered change. Failures of change increased, zegt hij en we moeten zowel de verwachte als uiteindelijke veranderingen managen om tot een globaal model te komen. Om het panel af te sluiten vraagt Sandy nog om één les te formuleren. Ronald Smet begrijp niet waarom er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in IS. Het is de enige discipline waarin je alle business processen doorheen de verschillende departemeneten leert kennen, en dat kan mensen alleen maar motiveren. Freddy Van den Wyngaert beklemtoont het luisteren. We moeten verder luisteren dan de verbeelding.  Mary Mesaglio zegt dat we een balans moeten proberen te bereiken, maar vergeet ook niet te kijken naar de extremen. Verkies de gulden middenweg. Gabriel Fehervari tenslotte legt nog maar eens de nadruk op het feit dat er regels nodig zijn voor wat medewerkers wel en niet mogen doen. Train ze er ook voor.

Smart SOA social network

Na luch waren er workshops en ik heb resoluut gekozen voor het thema social innovation. Beginnen deed Sandy Carter met het feit dat 98% van de CEO’s het business model willen veranderen. Volgens haar gaat web 2.0 over het delen en collaboreren, terwijl web 3.0 over expereince, participaie en co-creation gaat. Er is een culturele verandeirng van het klimaat. B2B wordt P2P.

Collaboratie

Collaboratie is zowel een relatie op professioneel als op persoonlijk niveau. Dat verhoogt de waarde voor iedereen. Je kan niet isoleren, er zijn geen grenzen meer tussen klanten, werknemers, de overheid enzovoort. Dus, wie is er dan aan het luisteren naar jouw product? Iemand anders die over jouw product praat? Klanten gaan niet meer shoppen, ze worden verder geholpen. Illustratie: door het invoeren van een chat online functie op een IBM product pagina, ging de opbrengst met 15% omhoog. Hetzelfde verhaal bij Dove. De self esteem forums campagne wees uit dat hoe meer er geblogd werd, hoe hoger de opbrengsten waren.

Co-creation

Co-creatie wordt mooi geïllusteerd met het Websphere voorbeeld. Op Facebook was er een groep die i love websphere heette, maar al even later verscheen ook i hate websphere. Die groep bevatte zeer nuttige informatie, met features die het product ontbrak of die niet werkten zoals ze zouden moeten werken. De i hate websphere had een rijkdom aan informatie die dan terug in het product of het merk kon gestopt worden. Ideale feedback dus. Uiteindelijk werd één van de groepsleden zelfs keynote speaker op een Websphere event. Met de lessen hieruit geleerd, lanceerde IBM een submit your idea here, samen met een viral. Het gaat misschien regelrecht in tegen het juridische departement, maar je moet het gewoon doen. Co-creation gaat over het idee dat mensen denken dat het hun product is en niet dat van een bepaald bedrijf.

Experience & Personalization

Dit gaat over relevante informatie. Mash-ups. De Harley-Davidson Ride Planner is hier een ultiem voorbeeld van. Je kan je eigen trips toevoegen of suggesties van anderen overnemen. Met de moto rijden moet echt een beleving worden. Een ander voorbeeld is My Visual Search, waarbij je een foto scant (bijvoorbeeld in een magazine) waarna de robot zal zoeken via het 3D model. Shoppen krijgt daardoor een hele andere dimensie.

Smart SOA

Er nog iets over InfoQ, over innovatie in het domein van .NET, SOA, enzovoort. Eigenlijk van IBM maar als onafhankelijke partij optreden komt meer neutraal over. Bedoeling is om te communiceren met shareholders. Het is wel zeer top-down, omdat je eerst de community creëert vooraleer je betrokken bent.

Tenslotte werd SOA aangesneden. Het bleef allemaal nogal vaag, maar ik wil er zeker eens dieper in duiken. Het gaat erom dat de business logica ontkoppelt wordt en termen zoals events, web2.0 en widgets zijn er de hoofdregel. En mashups worden gecontroleerd via dictionaries. Zo hoort het ook.

Web 2.0: from Publication to Participation

Als laatste workshop koos ik wederom social innovation. Christopher Perrien begon alvast veelbelovend. Eerst liet hij een liedje horen (toepasselijk iets met de financiële crisis, maar ik weet niet meer welk nummer) terwijl alle slides werden overlopen. Eens iets anders, alleszins. Ik heb toch wel enkele dingen bijgeleerd. Dat bedrijven niet alle web 2.0 tools moeten gebruiken, maar het moeten zien zoals een doe-het-zelf zaak. Gebruik wat je nodig hebt.

En dan een opmerkelijke uitspraak, maar misschien wel waar: kennis is niet meer gelijk aan macht. Het is de macht van de groep die vandaag telt.  Ook weer het hele verhaaltje van dat we meer transparant moeten zijn. HIj beklemtoonde ook dat bedrijven een mobile start-egy moeten hebben. Banken gaan misschien wel verdwijnen, want inderdaad: hoe ziet een bank er op een iPhone uit? Denk anders dus.

Met die booschap kan ik de dag ook besluiten. Heel veel inspiratie opgedaan, nog genoten van de champagne en wat genetwerkt.

Shape Your Future: business event

Gisteren zat ik in het Lamot Congress Center voor het Shape Your Future (editie 3) van IBM. Het Lamot Congress Center was oorspronkelijk een brouwerij opgericht door Jan Baptist Lamo, een echte innovator van zijn tijd.

Beginnen deden we met een IBM versie van Shift Happens. Bart Van den Meersche trapte af en hij wees erop dat innovatie nu een soort van excuus is, terwijl het essentieel een deel vormt van het DNA van een bedrijf. Hij wees ook op de 72 uren durende innovation jam die nu plaatsvindt. Academici, business partners, familie en vrienden kunnen er aan deelnemen. Zo waren er ook publieke computers aanwezig waarmee je je ideeën rechtstreeks op de innovation jam kon loslaten.

Bart Somers, burgemeester van Mechelen, leerde me dat we het altijd hebben over problemen aanpakken: armoede, werkloosheid enzovoort. Neen zegt hij: wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Wat Mechelen betreft kan het volgens hem niet meer stuk. Kijk eens naar Technopolis dat eigenlijk een museum van de toekomst is. Somers sprak over de vlieghavens Mechelen Noord (Deurne) en Mechelen Zuid (Zaventem). Ook de talrijke monumenten zijn een onschatbare asset. Tenslotte innoveert Mechelen vooral door een nieuwe atmosfeer te scheppen. Bedoeling is om ook weer terug normale gezinnen aan te trekken, in plaats van allochtonen en bedrijven (zoals bijvoorbeeld EDS) warm maken voor investeringen in Mechelen. Een goede band met de industrie hebben is daarbij van cruciaal belang.

Marc Eyskens is een wijs man en zijn presentatie was ronduit schitterend.  Hij is eigenlijk de perfecte tegenpool van de IBM marketing praatjes. En de politieke context, dat bevalt me wel. Wat zijn de grondbeginselen van de huidige economische crisis? Hier zijn grondbeginselen fundamenteel. Is er een coherentie te bespeuren in de gebeurtenissen laatste 25 jaren? Jawel, ICT en kennis domineerden. Kennis kan nooit een collectief goed zijn en het Internet gebeuren heeft er voor gezorgd dat elke vorm van communisme verleden tijd is. Globalisatie leidt tot coöperatie en interculturality. In dit verband heeft Eyskens het over Globalistan. Eyskens illustreerde ook het verschil tussen het Westen die de computer ontwikkelde en de Russen die de Spoetnik lanceerden. Europa bezat het innovatie monopolie, dankzij ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus en Vasco da Gama en de latere uitvinding van de stoommachine, wat later de industriële revolutie zou heten. De magic box van de laatste 30 jaar is ICT. Zal Europa ook hier kunnen innoveren en een vooraanstaande rol spelen? Misschien moeten we wel spreken over voor- en na de computer in plaats van voor Christus en na Christus. De wereld is voortdurend in verandering. Superpositie (ENEN combinaties) zal het binaire denken (OR OR logica) vervangen. Kwantum fysica zal, samen met nanotechnologie, ervoor zorgen dat simultane vertalingen mogelijk worden door een ingebouwd apparaat in onze tanden of piercings. Niemand zal nog een andere taal moeten leren, en neen, dit is absoluut geen science fiction. Vraag is: hoe gaan we om met die veranderingen? Moet er niet zoiets bestaan als een ethics of change?

Stanley S. Litow had het over Corporate Citizenship and Corporate Affairs.  Het grote probleem vandaag is dat overheden zich alleen maar toespitsen om risico te vermijden. Neen, er moet ook reward zijn. Innovatie moet de wereld veranderen. Gezondheid, analfabetisme, en van die dingen. Hoe doet IBM dat? Wel, ik was sprakeloos bij het aanshouwen van de bijna onuitputbare velden waar IBM actief in is. Typische thema’s: voice recognition, real time translations, text analysis, social networking, 3D Internet, Open Source, enzovoort. IBM wil echt de wereld verbeteren. Teams werken nauw samen met plaatselijke landbouwers in Vietnam, Roemenië,… en zoeken samen naar oplossingen. Portable Learning Acccount vormt een platform om ononderbroken te blijven leren. Transition2 is een initiatief dat mensen die een tweede carrière willen starten in NGO’s of in het onderwijs wil begeleiden. World Community Grid is een energie programma dat computer kracht gebruikt om bijvoorbeeld klimaat modellen op te stellen, kanker te bestrijden of het DNA van rijst wil ontrafelen. KidSmart, TryScience, The Great Rivers en ga zo maar door. Je houdt het niet voor mogelijk of IBM doet het. Het gaat om de business fuseren met de maatschappij. Industrieëlen hebben het over het vermijden van risico’s (wat is de impact op de maatschappij?) en Litow beschrijft dat als spare change, maar de uitdaging is nu net real change: benut je kansen en bouw een brug tussen verschillende culturen en talen.

Een studie die peilde naar de redenen waarom CEO’s geïnteresseerd zijn in innovatie is ten eerste omdat overheden een meer defensieve aanpak hebben betreffende allerlei regelingen. Een tweede reden is omdat het top talent vandaag vaak voor die bedrijven zal kiezen die de wereld veranderen en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Tenslotte zijn er nog economische kansen en voordelen verbonden aan innovatie. Collaboratie dankzij het inzicht van klanten, business model innovatie door het betreden van nieuwe markten, het wijzigen van de resources en assets en het participeren op global niveau zijn de sleutelwoorden die de presentatie van Michel Vlasselaer samenvatten.

De mobistar CEO Benoit Scheen bevestigde in zijn case study wat ik al wist. Mobistar bestaat nog maar sinds 1996 en toch heeft het bedrijf zich steeds aan de markt kunnen aanpassen. Waarom in godsnaam zat je vroeger (en nu nog vaak) op een stoel naast de telefoon? Ook de GSM markt is ontzettend hard veranderd. Ten eerste willen mensen meer en meer een goeie werk-leven balans. Daartegenover staat wel dat ze meer in files vertoeven en vandaag toch 1 uur langer werken. Maar moeten we altijd “at” the office zijn? Kunnen we niet vergaderen in onze auto? Trend 2 zegt dat we continu verbonden willen zijn. Trend 3 is die van interactiviteit (web 2.0) en trend 4 noemt Scheen homo consumens 0123. Hiermee verwijst hij naar het fenomeen van het weghalen van de complexiteit uit systemen, zoals de iPhone.

We zijn geen consomatteurs meer, maar consomacteurs of prosumers. We weten precies wat we willen en je hoeft ons ook niets meer wijs te maken. Uit een onderzoek over de iPhone blijkt dat een gemiddelde gebruiker 50 keer per dag interageert met een service. Kun je je voorstellen dat iemand 50 keer per dag zou bellen? MobileTV, Location Based Services en geïndividualiseerde content door bijvoorbeeld te adverteren (Waar is er een McDonald’s in je buurt en dat uiteraard in combinatie met een kortingsbon). Ook (en dat vond ik niet zo evident, maar het is oh zo logisch) meer een meer aandacht voor machine-to-machine. Alzheimer patiënten opvolgen, de hond voederen als je op vakantie bent: het moet allemaal realiteit worden via tracking en tracing. Bingo machines en gasmeters beschikken vandaag over SIM-kaarten die je gemakkelijk kan monitoren en allerlei analyses mee kan uitvoeren. En laat het ook duidelijk zijn dat voice afgelopen is. Vandaag is content verspreid over 3 schermen: de TV, PC en GSM. Deze zullen meer en meer geïntegreerd en gecombineerd worden. Het is globaliseren door te connecteren, zowel met mensen als toestellen en dat op elk moment, of vervallen in isolatie.

De tweede dag volgt.

Bezoek aan IBM Almaden Research Center

Op woensdag 17  september vond je ons (studenten, prof en assistenten departement beleidsinformatica) in het IBM Almaden Research Center, het tweede grootste onderzoekscentrum van IBM na Watson.

Het complex heeft zowaar een private toegangsweg en herbergt zich in het heuvellandschap van San Francisco. Een unieke omgeving, wat achteraf ook bevestigd zou worden met een tour rond de gerenoveerde gebouwen waar onder andere ook een volleyball veld te ontdekken valt. Hoewel oorspronkelijk was gekozen om onderzoek af te schermen van het stadsleven. Nu gaat men er juist voor opteren om zich met de klant te verweven en op een efficiëntere manier in contact te treden door een brug te bouwen met bijvoorbeeld het SF labo.

En nu de presentaties op basis van notities.

Global Technology Outlook

Eén vraag: hoe innoveert IBM? IBM stort zich op een diversiteit van disciplines, gaande van fysica naar het meer mathematische en de gedragspsychologie.

Je hebt Moore’s Law, het feit dat elke 24 maanden het aantal transistors dat op een chip kan worden geplaatst gewoon verdubbeld. Is dat efficiënt? In Computer Science zie je ook dat het web een legacy systeem is geworden. Er wordt nog weinig geïnnoveerd: is er reden om het web te herontwerpen?

Wat IBM kwalificeert als innovatie is niet louter het uitvinden van algoritmes, gadgets en widgets. Uitvinding gaat immers steeds gepaard met inzicht.

Het innovatie ecosysteem van IBM ziet er als volgt uit.

Tools for Innovation

Innovation Jam

Innovation Jam was wellicht het meest indrukwekkende wat ik die dag zag. Innovation Jam is het idee van een globale brainstorming over het Internet. Het verwerpt het in het wilde weg bloggen, waarbij je wel verschillende ideeën en perspectieven hebt, maar waarbij deze ideeën compleet gedecentraliseerd en gefragmenteerd zijn.

IBM medewerkers krijgen de mogelijkheid om familie en vrienden uit te nodigen om mee te doen aan de sessie. Vorige jam was goed voor meer dan 150000 participanten die de mogelijkheid hadden om gedurende 72 uren één vraag te beantwoorden: where do you see IBM going?

Technisch gezien werkt het volgens het eClassifier principe. In essentie wordt er op de achtergrond gecrawled, dan vindt er clustering plaats en tenslotte worden gelijksoortige ideeën geaggregeerd.

Hieruit kwamen dan 10 potentiële nieuwe businesses (bv. 3D Web, Digital Me, Integrated Mass Transit IS) te voorschijn waar in geïnvesteerd werd, waarschijnlijk gevolgd door de verwerving van talrijke patenten.

Global Technology Outlook

Wat voor impact heeft een bepaalde technologie op de business, klant en industrie? Hier gaat het om het aspect van forward looking.

Het idee van de GTO Genetic Map waarbij nieuwe ideeën niet alleen geïdentificeerd worden, maar vooral ook gesitueerd. Misschien kadert het idee in kwestie inderdaad wel in een groter geheel van evoluties of ontwikkelingen.

Ze spraken over nieuwe ontwikkelingen in het domein van het CiC web platform, open source, tagging enzovoort. De vraag waar het om gaat: hoe maak je die dingen verdienstelijk?

Global Innovation Outlook

Dit is een laatste manier van innoveren. IBM probeert om de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven bij haar innoveren te betrekken door samen naar oplossingen te zoeken voor problemen op cultureel-, samenlevings- en bedrijfsniveau.

Een mooi voorbeeld is het Afrika waar het probleem het ontbreken van infrastructuur is. Uit onderzoek is gebleken dat GSM minuten op gelijke hoogte staan met valuta.

Services Science Management Engineering (SSME)

Services situeren zich op de hoogte van middleware, zoals web applicaties. Wat Business & IT services betreft, zie je dat 85% van de winst wordt gemaakt in IT services. Een nieuwe instantie van software produceren is quasi kosteloos, maar voor business services ligt dat heel wat moeilijker. Hoe maak je business services dan winstgevender?

Het gaat er niet om dat je een product verkoopt aan een klant. Nee, je wilt de klant beter maken. Als je engines verkoopt aan Air Bus, verkoop je geen engine maar wel vertrouwen aan Air Bus.

Ook bestaat er niet zoiets als een Moore’s Law van services. In welke services ga je namelijk investeren? De hoeveelheid data is verdubbelt en wat Amazon.com heeft gedaan is daar voordeel uithalen. Meer data, betekent betere recommendations en dat resulteert in betere verkoopcijfers.

Je hebt altijd een provider en client; er zijn steeds meerdere lagen nodig. Organisaties bestaan uit complexe interacties vandaag en iteratief denken is aan de orde in plaats van lineair denken. Tacit knowledge, oftewel gespecialiseerde kennis vereist om gespecialiseerd samen te werken. Systeem administrators van morgen moeten in staat zijn om te interageren en communiceren op nieuwe horizonten. T-shaped people, daar draait het om.

SSME is nog vrij nieuw, de ideeën erachter zijn nog vrij abstract. In welke services gaat de overheid moeten investeren? Op zulke vragen wordt een antwoord gezocht. Ooit wil men naar het niveau van het elektromagnetisme, zodat Service Science een evenwaardige discipline wordt als Computer Science.

Database Futures

Deze presentatie sluit eigenlijk heel dicht aan bij de presentatie die we ook te horen kregen in het Silicon Valley Lab. Shared nothing architecture wederom en er moet vooral veel gewonnen worden in het domein van performance en reliability. En dan heb je MQT om sneller queries uit te voeren door middel van caching.

Oh ja, en SOAP! SOAP in SQL queries gebruiken: het is geen toekomstmuziek meer. Bijvoorbeeld, voor FedEx gebruik je GetTrackingInfo(order.id) als SOAP in SQL.

En windowing functies door het OVER statement. Je kan dus zomaar tussen preceding en following, het principe van het sliding window dus toegepast.

Hetgeen ik het meest vooruitstrevend vond is lineare regressie. Stel u voor: lineaire regressie binnen SQL. Het is mogelijk in DB2! Je doet iets in de trant van WITH dt(a, b, sigma) en dan SELECT FROM dt.

In het kader van web2.0 applicaties die liever geen SQL gebruiken, maar veelvuldig XML toepassen: praise xmlquery()! Hier ook weer in twee richtingen: relationeel en hiërarchisch.

Tenslotte gaat men meer en meer aan de hand van Information Discovery na of men geen gelijke subsets kan onderscheiden. Welke elementen? Wat zijn de dimensies? En ja, metadata wordt gegenereerd.

Ook werd er gewag gemaakt van DBPubs, een soort van mashup voor academische papers en bijgevolg het ultieme voorbeeld van het vernuft van nieuwe database technieken. Door middel van multidimensionale data analyse ontdek je heel eenvoudig de topics van papers en auteurs die verwijzen naar een bepaald paper. Kijk zelf en oordeel.

Healthcare

Deze presentatie handelde over wat IBM gerealiseerd heeft in de healthcare sector. Het was althans een mooie case.

Semantics zijn ontzettend belangrijk voor healthcare. Met IHE is het de bedoeling om een standaard te creëren, maar geen W3C standaard.

Informatie moet ook makkelijk gedeeld kunnen worden. Nu is die medische informatie trouwens aanwezig in meerdere repositories (ziekenhuis A, arts B, arts C,…). Laten we dan ook alles op één plaats centraliseren, waarbij interoperability vanzelfsprekend nodig is.

Via het Open Healthcare Framework binnen Eclipse kan je makkelijk connecteren tot de service en er bovenop bouwen. Daarnaast is er ook nog een webservice, en blijkbaar is de verhouding 50/50 tussen het gebruik van beiden.

Het voorbeeld van het Middle East Consortium, waarbij IBM de leiders van het Midden-Oosten samenbracht en hen de infrastructuur gaf, met een web2.0 applicatie (inclusief xml om te analyseren en statistieken te vergaren) wijst op de kracht van het initiatief.

Kijk ook eens naar het indrukwekkende Medical Information Hub/ASME, waarbij anatomische informatie gemapt wordt naar een 3D model.

Cloud Computing

De volgende presentatie gaf niet zozeer een definitie over wat Cloud Computing nu juist is. Wel gaf je het inzicht om je te situeren in de wederom brede wereld van Cloud Computing.

Maar goed, het idee is dat je je gaat focussen op je applicatie en dat je dus het datacenter gaat outsourcen naar de cloud in plaats van eigen datacenters in te planten.  Maar het is allemaal begonnen bij Grid Computing, en toen was er Utility Computing en SaaS. Deze gaven mee vorm aan de concepten achter Cloud Computing.

Je moet als bedrijf steeds afwegen en je balanceren tussen kost versus risico op privacy en veiligheidsproblemen evenals de SLA‘s grondig bestuderen. De opportuniteit is er sowieso. Een ander punt waarop gewezen werd, is het feit dat het nu nog een hype betreft. Mensen zijn ook niet comfortabel met nieuwe technologieën en zijn vaak terughoudend. Kijk maar naar online banking, dat 10 jaar nodig had om van de grond te komen.

Je zou IBM ook niet meteen associëren met Cloud Computing. En het is weer bewezen dat ik mijn vooroordelen opzij moet schuiven. Hoe je het draait of keert, IBM heeft expertise (bottom-up!) en kan dat eenvoudig toepassen.

Hoe ziet een Cloud Computing configuratie er dan uit bij IBM? Eigenlijk vanzelfsprekend is dat een Z-serie machine, waar dan 1000 virtuele machines op draaien, waardoor er ook minder energie verbruikt wodt. Deze virtuele machines opereren parallel en berekeningen gebeuren dus op zeer uiteenlopende plaatsen.

Cloud Application Providers

Ten eerste heb je service brokers, die zich specialiseren in het repackagen en management issues aanpakken. Voorbeelden zijn morph Labs en rightscale. Daarnaast zijn er de application providers zoals salesforce.com, startups en SMB’s. Deze laatste twee werken op basis van het pay as you go principe, wat vendor lock-in voorkomt. Tenslotte zijn er nog de gratis diensten zoals Google apps, maar daar ben je dan weer beperkt omdat je enkel Python kan gebruiken. 

Vrij exclusief nog kregen we te horen dat IBM bezig is aan Altocumulus, een management tool om verschillende clouds te deployen. Je krijgt een soort van cloud stack on demand. Zo wordt er ook gebundeld met de Amazon cloud bijvoorbeeld.

IBM in Silicon Valley

Op 16 september zaten we in het IBM Software Executive Briefing Center Silicon Valley. En je weet het of je weet het niet: hier is in 1983 de relationele database management system DB2 uitgevonden, maar ook werden er de fundamenten van COBOL gebouwd. Een en al software zeg maar.

Bij aankomst werd er ons op gewezen dat er aardbevingsgevaar is. En zoals altijd is het niet de aardbeving zelf die de meeste schade veroorzaakt, maar wel de gevaarlijke branden die er op volgen. Bedoeling was dat we dan onder onze desks zouden kruipen. Goed om te weten.

Maar goed, wat deden we bij IBM? Een heerlijk ontbijt kregen we alvast. En dan werd er kei hard ingevlogen. Hieronder een samenvatting op basis van mijn notities.

Information on Demand

De eerste presentatie ging over Information on Demand. Dit benadrukte het feit dat IT automatisatie onder controle is, en dat nu integratie, analyse en het anticiperen op de toekomst de boventoon voeren.

Informatie heeft hoe dan ook een strategische waarde, en ook in bedrijfscontext is deze waarde verspreid over meerdere databases. Daarnaast heb je nog informatie buiten het bedrijf. Via risk analysis en interactieve on demand planning wordt er één betrouwbarde single view van de wijdverbreide databanken bewerkstelligd. 

Het tweede dat je ook wilt doen is warehousing, oftewel data van het warehouse analyseren en integreren via een informatiesysteem om deze efficïent te kunnen managen. Voeg daar tenslotte nog business intelligence (denk iets als Amazon recommendations) en performance management bij en je bent compleet. 

In dit laatste verband kan men opmerken dat snelheid, volume en betrouwbaarheid belangrijker zijn dan ooit. Vijf miljoen transacties per seconde zijn niet meer ongewoon en elke milliseconde die gewonnen of verloren kan worden is van levensbelang.

Wat IBM ook doet, is het aanleveren van starter kits en templates om de optimalisatie te vereenvoudigen. Industrie standaarden, strategie, infrastructuur en overheid zijn hier belangrijk. Laten we ook niet vergeten dat informatie gearchiveerd of gedelete moet worden na x aantal jaren. Ook dat doet IBM, om uiteindelijk een uitgestippeld plan van begin tot einde te bekomen. Dit is wat IBM bedoelt met the information agenda.

Content Manager Solutions and Directions

Een tweede presentatie ging over content management. 

Je hebt vandaag veel te maken met ongestructureerde content zoals video, XML (en alle social networking sites) en alle andere data dat niet database driven is. Bovendien genereren ERP paketten ook nog eens ongestructureerde content (bv. facturen). Je eindigt dus met 80% ongestructureerde content. 

Hoe ga je dan het financieel risico zo kunnen reduceren om een competitief voordeel te creëren?

Ten eerste heb je personal content zoals IM en blogs.  Deze zijn extreem horizontaal, net zoals Content Collaboration (denk bv. CAT drawings). Tenslotte heb je nog Content Enabled Applications, welke specifieke applicaties zijn voor bijvoorheeld het departement financiën.

Records Management werkt met behulp van taxonomieën en analytics om orde in de chaos te brengen. Actieve content verandert voortdurend en versioning is daarbij genoodzaakt. Business Agilitiy vereist om processen te mappen en zelfs simulaties uit te voeren. Je moet vooral niet vergeten dat het geheel compliant moet zijn op enterprise niveau en dat content overal verspreid is. IBM reikt ook UI hooks aan om het leven voor de eindgebruiker te vereenvoudigen, evenals templates en digital asset management oplossing zoals we die ook in Drupal kennen om digitale content zoals video/streams te managen. 

Bij IBM zijn ze ook niet vies van mashups en widgets en zo hebben ze bijvoorbeeld ook iets dat business rules management reguleert, ILOG genaamd. Wat mij ook wel verbaasdde was de aangehaalde coopertition met Microsoft Sharepoint.

Task connectors crawlen repositories en in essentie wordt een pijp gebouwd waarlangs geformatteerde data passeert (pull and drag fenomeen), terwijl de target connectors juist kijken waar data naartoe gaat (a.d.h.v. bijvoorbeeld tags).

Uiteindelijk draait het om de klant: wat is het ROI van die single database view?

Data Warehousing and Business Intelligence

Data Warehousing is de mogelijkheid om data uit het warehouse te halen, deze te analyseren, eventueel transformeren en de complexiteit eruit te halen. Business Intelligence is het proces waarbij data geanalyseerd wordt en in een verantwoorde manier wordt toegepast (bv. product recommendations, similar products enzovoort).

Bij traditionele warehousing blijft fraude een louter feit, bij dynamische warehousing analyseert BI de data, nog voor er een claim van fraude volgt. Mogelijke problemen worden gedetecteerd aan de hand van red flags. Welke klanten vertrekken mogelijk? Hoe kunnen we een bepaalde situatie anders aanpakken? Hoe kan je de verkopen optimaliseren?

Het draait niet om de kostenbesparing an sich, maar om het competitief voordeel dat er mee gepaard gaat.

Het overkoepelende idee blijft om een single view van de verschillende databasese te hebben, zoals al eerder opgemerkt. Dit idee wordt nu verder uitgebreid naar een window tussen BI en Warehousing, resulterende in een three-tier architectuur bestaande uit de hardware layer, de data layer en de performance layer (het window).

Uiteindelijk kom je tot een betrouwbare en performerend geconsolideerd warehouse: de meerdere layers zijn er nog steeds, maar je hebt alles op één centrale plek.

DB2 Trends and Direction

Via een eclipse plugin Design Studio genaamd kan je een type analyse kiezen om nieuwe associaties van data te extracteren. 

Het IBM DB2 Warehouse biedt pregeconfigureerde units, 1 nummer voor support en plug & play opties standaard aan.

Aan de hand van OLAP, een methode om snel de context van business vereisten te begrijpen (10 dollar is oké, maar wat is de context van die 10 euro precies?) in een veelheid van multi-dimensionale data in een database. Via MDX queries wordt data opgevraagd van een Cube server (cubes representeren geheugen in een bedrijfscontext, de server is de OLAP Provider), deze zendt deze naar de DB2 Warehouse en dan wordt het weer teruggestuurd.

Op ongestructureerde data wordt eerst een basis linguïstische analyse uitgevoerd, dan wordt metadata geëxtracteerd en vindt data mining plaats (dit wordt dan geïntegreerd met bijvoorbeeld MS Office om in een begrijpbare vorm te worden gepresenteerd voor business manager en rapporten voor CEO worden aangeleverd in PDF en niet te vergeten met toegankelijkheid in het achterhoofd). Tenslotte vindt er OLAP plaats.

DB2 Trends and Direction

De laatste presentatie was heel technisch en Computer Science gerelateerd. Het handelde over de trends in database ontwikkeling en scalability.

Tegenwoordig wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van hash distributie of paritition van data volgens een range (bv. shipdate). Je hebt een homogene distributie en queries lopen in paralllel. Vervolgens wordt de data gepartioneerd, oftwel clustering toegepast, om een betere performantie te halen en dat op meerdere machines om het warehouse te vormen. En dan ging het nog over scalability met een shared nothing architectuur. Immers, als de data al gepartitioneerd is, kan deze verwijderd worden. Het betreft een multidimensionele clustering waarbij de data fysich wordt geclusterd in regions (bv. BNP 2004, BNP 2005 etc.), waarbij dan data sequentieel ingelezen wordt.

En toen ging het over solidDB. In essentie gebeurt alles in memory (als het crasht kan je het makkelijk recoveren), waardoor de response tijd voor lezen en schrijven korter wordt. Het is volledig functioneel met API’s (ODBC, JDBC,…) om DBMS‘en aan te spreken. Bovendien kan het zeer goed ingebed worden en replicatie is mogelijk in geval van faling. Die gegevensreplicatie gebeurd via HADR.

En toen ging het over databases en xml. IBM hamert op xml industrie standaarden. 

Hiërarchische xml wordt omgezet naar tabellen. Je krijgt 1 XML tabel in plaats van 100 tabellen zoals vroeger de standaard was. Een xml schema omzeten naar een relationele tabel gebeurt via XMLSpy. Je krijgt dus een SQL statement in de vorm van: CREATe TABLE T (ID int, trade XML);, waarbij je de XML hiërarchish opslaat en zo opvraagt.

De technologie die achter het XML datatype dat hiërarchisch opgeslagen wordt zit, wordt pureXML genoemd. Dus echt pure XML in de database. Geen afzonderlijke files meer, maar er wordt wel compressie toegepast. Zowel XPath als Full Textsearch kan worden gekozen.

Men had het tenslotte over workload management wat betekent dat sommige applicaties belangrijker zijn dan andere. Denk richting gold customers. Deze krijgen dan voorrang en
dus een betere performance toegewezen. En verder had je ook nog label based access control: per rij in de database wordt een user sessie meegeven.

Tour of the Computer Center & Tour of the Usability Center

Om de dat af te sluiten kregen we nog twee rondleidingen.

Het Computer Center is een data center waar software wordt getest en massa’s systeem operatoren werken. Ik was niet zo zeer onder de indruk, buiten die kabels waar 4 Terabyte (als ik mij niet vergis) door vliegt. Vraag die ik me stel: waarom daar een data center planten, nog wel dichtbij de San Andreas breuklijn (tussen haakjes: Google doet koelen tegenwoordig op een boot in de oceaan)?

Het Usability Center werd voorgesteld door (hoe kan het ook anders) drie Aziaten, klein in size. Geen eye tracking, maar wel camera’s  in een natuurlijke omgeving waar je het gevoel hebt dat men werkelijk naar je luistert. Kortom, je voelt je er op je gemak. Surf eens naar de Lenovo site en zoek een docking station accessory voor de T60. Wat is niet duidelijk? Wat kan eenvoudiger? Zo’n dingen.

Studiereis Silicon Valley uitgestippeld

Over welgeteld een week zit ik op het vliegtuig richting San Francisco. Ondertussen is het volledige verloop van de reis gepland. Op zo’n prima uitgestippelde reis moet je je goed voorbereiden. Ik neem alvast de Eee mee en ga proberen te bloggen (met foto’s!).

In Zaventem nemen we zaterdag het vliegtuig naar Atlanta, om vervolgens een andere vlucht te nemen richting eindbestemming San Francisco. Mij verbaasd het al lang niet meer dat veel Californiërs de stad New York nog nooit zagen. Omwille van de meerdere vluchten ja: er is namelijk geen rechtstreekse vlucht. En hoe goed je wagen ook uitgerust is: de road trip is ontzettend lang.

Wat ik nog weet over de VS, is dat je er pas van op 21-jarige leeftijd alcohol mag consumer. Maar rijden mag dan wel vaak (staat gebonden) vanaf je 16de. Van horen zeggens: als europeaan moet je 25 zijn, vooraleer je mag rijden in de VS.

Vorig keer mocht ik het ook al ondervinden: steevast Mc Donald’s eten, en zwaarlijvige mensen op straat. Bevestiggend dus. Hopelijk dit keer wat minder fastfood.

Maar enfin, s’ avonds komen we dan aan en staat er niet echt iets op het programma. San Francisco by night? Wie weet.

Op zondag gaan we San Francisco verkennen, wandelen en zo. De State Union Bridge, de beruchte Alcatraz gevangenis en de Transamerica Pyramid staan onder andere op het programma. Meteen ook een bezoekje brengen aan de Apple store? Wie ooit in de VS is geweest, weet dat de meeste winkels in de grote steden (en San Francisco is de vierde grootste) 24/7 open zijn.

‘t Zal snel maandag zijn, dan staat er een dagtrip naar Monterey, een klein vissersstadje met een artistiek verleden. Nog meer cultuur iets verderop in Carmel. Als klap op de vuurpijl krijgen we nog een tocht voorgeschoteld langs de oceaan. 17-mile-drive wordt het genoemd, bekend om zijn schilderachtige landschappen.

De reis wordt mede georganiseerd met IBM, het is tenslotte een studie reis. Dus op dinsdag gaan we het Almaden Research Center bezoeken. Eén van de acht onderzoekcentra van IBM, waar zo’n 400 onderzoekers wetenschappelijk en commericeel toegepast werk verrichten. We krijgen er een rondleiding en presentaties over onder andere SOA en Cloud Computing.

Op woensdag volgt nog meer IBM, namelijk het Silicon Valley Lab. Hier werd de databank DB2 ontwikkeld. Dus datawarehousing en business intelligence en die toestanden. Ook voor mezelf interesssant die dag: een rondleiding in het Computer Center en Usability Center.

En dan donderdag: Silicon Valley! Nu realiseer ik pas hoe kort de reis gaat zijn. Er valt daar zoveel te beleven. Ik had heel graag nog het Silicon Valley Microsoft Research bezocht (photosynth en zo, je weet wel), en wat dot com bedrijven (eBay, Amazon en Google!) en web2.0 (Facebook!, Movable Type!, Technorati) maar je kan niet alles willen. Dat betekent dus wel dat we alleen maar de buitenkant te zien krijgen. Maar kom, ik ben al zeer zéér content met IBM. Vorige keer heb ik ook al wat IBM mogen zien, en ik verzeker je dat het bedrijf een positieve indruk heeft nagelaten. Niets voor niets nummer 15 in de Fortune 500 dus.

In Silicon Valley zelf zullen we ook het Computer History Museum bezoeken en het Intel Museum (toepasselijk nu de chip van Robert Noyce en Gordon Moore 50 jaar is).

En tja, dan het vliegtuig in naar New York om daar het vliegtuig te nemen naar Zaventem. Lange terugreis en misschien een beetje last van jetlag, maar dat heb ik er wel voor over!

Hoe zou jij je voorbereiden? Is er iets dat ik absoluut moet kopen nu ik naar de VS trek voor een week? Oh ja, Barnes & Nobles zal wel een bezoekje waard zijn.

VS reis

Medio september kreeg ik de kans om met het departement Handelsingenieur Beleidsinformatica, op uitnodiging van IBM en Microsoft, naar de States te trekken. De reis zou zeven dagen duren, we zouden New York bezoeken gedurende de eerste vier dagen om vervolgens over te vliegen naar het verre Seattle waar het Redmondse softwarebedrijf Microsoft is gevestigd. Langs deze weg wil ik een beknopt doch volledig verslag neerschrijven over mijn unieke ervaringen en inzichten die ik heb verworven. Daar het ondertussen al bijna twee weken geleden is en er uiteraard al vele gaten zijn gevormd in mijn geheugen zal ik alsnog een helder beeld proberen te schetsen; ik doe men best alleszins! Ook heb ik een aantal foto’s online geplaatst die ik voorzie van de nodige aantekeningen.
Continue reading VS reis