Tag Archives: viddler

Video conversaties vanuit andere perspectieven

De introductie van video commentaren op Techcrunch deed heel wat stof opwaaien in de blogosofeer. Op ReadWriteWeb stond te lezen waarom video reacties overroepen zijn. Aanvankelijk juichte ik video conversaties toe, dat wil ik een beetje nuanceren en mijn mening beter onderbouwen.

Het is inderdaad zo, dat zoekmachines de inhoud van video’s niet kunnen scannen. Het klopt dat je geen hyperlinks kan gebruiken in video’s zoals je dat normaal gewoon bent. Toegankelijkheid is echter het grootste probleem: dove mensen worden sowieso al uitgesloten met klank en geluid en blinde mensen gebruiken screen readers die tekst voorlezen, wat ook met beeldmateriaal (nog) niet mogelijk is. Video reacties zouden ook moeilijker te modereren zijn: akkoord, maar ik denk niet dat mensen massaal video’s zullen gebruiken. Je leest toch ook niet alle honderden reacties op een nieuwssite?

Of de kwaliteit van reacties door middel van video’s er op vooruit gaat durf ik niet zeggen, maar of ze er op achteruit gaat is ook niet zeker. Het gebruik van verbale graffiti (euhm, err, enzovoort) kan lastig zijn en het filteren van verschillende video’s kan ook menig tijd innemen. Daarom dat ik denk dat het misschien geen slecht idee is een reputatie systeem (denkrichting vroegere comment rating) voor diensten als viddler en seesmic te ontwikkelen. Hierdoor zouden gebruikers beoordeeld kunnen worden op basis van de kwaliteit (inhoud en spraakvaardigheid) van hun reacties door andere gebruikers.

Ondanks de opgesomde limieten, ben ik hoe dan ook nog steeds een hevig voorstander voor video conversaties. Voor mij tellen de mogelijkheden vooral. Het is ten eerste een nieuwe, persoonlijk communicatiekanaal. Bovendien is het reeds bewezen: het Internet is verzot van video’s. YouTube, podcasts, screencasts en Zattoo zijn maar enkele succesvolle voorbeelden. Voor lifeblogs en sites zoals blip.tv zie ik een hoog potentieel voor video conversaties, maar minder voor bijvoorbeeld nieuwssites. Het is alleszins gedurfd van TechCrunch. Tenslotte is het waar dat er accessibility problemen zijn met video, maar heb je ooit al eens iets negatiefs gehoord daarover bij YouTube? Verreik horizonten en wees niet zo terughoudend, het kan heus geen kwaad.

Bedenkingen bij gepersonaliseerde video conversaties

Persoonlijke video conversaties zijn duidelijk hot momenteel. Seesmic lanceerde zopas een wordpress plugin, dat gebruikers toe laat om video conversaties op hun blog te plaatsen. Het lijkt er dus op dat seesmic, net zoals vidder, zich op blogs richt.

Persoonlijk ben ik laaiend enthousiast over diensten zoals seesmic en viddler en video conversaties in het algemeen. Video conversaties zijn in mijns inziens persoonlijker en directer dan louter tekst. Het is ook natuurlijker: je kan body language en expressie gebruiken, je kan je uitdrukken door middel van intonatie. Hierdoor sluiten video conversaties dichter aan bij de realiteit en je voelt je meer betrokken voelt. Een tweede argument is het concept van beeldmateriaal op zich. Visuele informatie leidt minder snel af, je kan er je aandacht op vestigen. Je zou bovendien fysieke voorwerpen kunnen tonen die abstracte zaken (die je met tekst moeilijk kan verklaren) verheldert.

Hoe zit het dan met spam? Een eerste reactie die in mij opkwam was dat dit het spam commentaar probleem oplost. Het lijkt inderdaad onwaarschijnlijk dat iemand op een video bijvoorbeeld Viagra! Viagra! Viagra! zou propageren. De mogelijkheid dat spam zich ook manifesteert onder video conversaties bestaat nochtans en we moeten ons daar van bewust zijn. Ook voor video conversaties acht ik diensten als Automattic en Mollom bijzonder nuttig. Vooreerst ga ik er echter van uit dat commentaar spam drastisch verminderd kan worden door het gebruik van video conversaties.

Vraag die ik me nog wel steeds stel is: in welke mate is een video conversatie even kwaliteitsvol als een tekstuele inbreng of commentaar? Inderdaad, als ik een mening duidelijk wil onderbouwen doe ik dat via een gestructureerde tekst. Uiteenzettingen zijn niet bestemd om onder video vorm gepresenteerd te worden. Schrijf zulke dingen dan ook uit.

Hoe dan ook, webcams zijn al lang gemeen goed geworden en het web draait om video dezer dagen. Ik ben pro video conversaties omdat het een efficiƫnt communicatiemiddel vormt en een hoge entertainment waarde kan bieden. Daarom dat hier video conversaties toegelaten zijn vanaf nu!