Tag Archives: windows

Argumenten voor een WebOS

Een paar dagen geleden stootte ik op deze tweet en deze post op OSnews.

Het gaat hier over de Chrome post, waar ik het heb over het WebOS. Ik geloof echt dat Chrome concurrentie is voor de traditionele Windows desktop, net zoals Techcrunch. Is mijn titel dan zo ongelukkig gekozen?

Eens kijken wat Wikipedia zegt over een OS.

An operating system (commonly abbreviated OS and O/S) is the software component of a computer system that is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resources of the computer. The operating system acts as a host for applications that are run on the machine. As a host, one of the purposes of an operating system is to handle the details of the operation of the hardware

In wezen is Chrome een browser. Dat betekent geen hardware management, maar wel een applicatie en uniek voor Chrome met ingebouwd taak en geheugen beheer. De user interface heeft fundamentele veranderingen gekregen ten opzichte van de traditionele browser. Dan heb ik het niet over de tabs die een andere locatie hebben gekregen, maar wel over de startpagina waar je nu de meest bezochte pagina’s, geschiedenis en bladwijzers vindt. Deze veranderingen wijzen richting desktop functionaliteit, of toch tenminste op het concept erachter. Ze steunen op dezelfde principes: icoontjes in een scherm, zelfs met drag and drop functionaliteit.

Een andere verbetering is dat de V8 Javascript engine behoorlijk sneller is. Zo is het uitstellen van Firefox 3.1 daar een gevolg van. Vandaag bezoekje geen websites meer, maar werk je met web applicaties. Ik heb het nog niet gehad over de ontwikkelingen van de laatste jaren. Vele ontwikkelaars gebruiken vandaag Javascript op een hoger niveau, via frameworks als Prototype of jQuery. En kijk wat Yahoo! met de YUI heeft gedaan de afgelopen twee jaar(!): echt verregaande functionaliteit zoals charts, sliders en tree views.

Waar ik vorige week helemaal van versteld stond was Mozilla Ubiquity dat probeert het web met taal te verbinden. En ik kan het niet laten:

Ik voorspel dan ook dat Javascript nog meer aan belang zal winnen. De technologie staat nog niet op zijn punt (dat heeft chrome bewezen) en ook het web staat nog in zijn kinderschoenen.

Google gebruikt Javasript technologie in haast al haar applicaties. Punt is nu net dat Chrome er voor zorgt dat Google al deze applicaties met elkaar kan integreren tot één geheel. En dan doet het er niet meer toe of Chrome open source is of niet. Immers, menig onder ons gebruiken verschillende van deze uitstekende Google applicaties. Vaak zijn zijn de applicaties beter toegankelijk en meer gebruiksvriendelijk dan die van concurrenten. Trouwens, in dit verband valt zeker The Omnigoogle van Carr aan te raden. Uiteindelijk blijf je bij Google zijn diensten en Chrome moedigt dit ook aan. Getuige hiervan is bijvoorbeeld dat gmail de standaard mail account is in Chrome. Binnenkort komen de eerste toepassingen met Google Android op de markt. Geen twijfel dat het mobiele web de toekomst is (zoals eerder aangehaald), en met Chrome op Android is alles Google. En wordt Google het eerste WebOS. Uiteindelijk krijg je vendor lock-in en wordt Google de nieuwe Microsoft.

Dat is het Google verhaal.

Maar waarom dan het WebOS? Voldoende elementen zijn reeds aangehaald (desktop, javascript, web applicaties). Daarnaast heb je nog het mobiele web en cloud computing. De introductie van de web desktop en de verregaande mogelijkheden van javascript, het feit dat data overal en eender waar aanwezig is zal wijzen gewoon die richting uit. Het traditionele OS zal blijven. De linux kernel dus. Daarnaast zal je een applicatie (bijvoorbeeld Chrome) hebben met een desktop, al dan niet online, die dezelfde functionaliteit als Windows vandaag heeft. Ook heb je nog een ander soort webos’en (volledig online), maar die sluiten minder goed aan bij deze definitie van het WebOS.

Mogen we dan over een WebOS of een Cloud Operating System spreken? Of gaat het om alleen maar om een web platform? Misschien is de term verkeerd gekozen. Zeker is dat javascript het belang van de traditionele applicaties zal doen afnemen. Sterker nog: word processing en spreadsheet applicaties zullen binnen x aantal jaren even goed worden op het web als op Windows. Het is gewoon dat Windows, zoals het nu is, zal verdwijnen.

Nieuwe features in Internet Explorer 8 en Firefox 3

Nu er reeds 500 miljoen versies gedownload zijn van de opensource browser, mag Firefox zich meer dan een geduchte concurrent noemen voor Microsoft’s Internet Explorer. En de strijd zet zich verder. Zo zit Firefox momenteel aan zijn Beta 3 terwijl Microsoft pas op de proppen is gekomen met Internet Explorer 8 Beta 1. Ik vergelijk beide qua features en User Interface. Continue reading Nieuwe features in Internet Explorer 8 en Firefox 3